Prof. Dr. Martin Schulze Wessel

Profesor dějin východní Evropy na Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU

 

Obor: historie
E-Mail: Martin.SchulzeWessel[at]lrz.uni-muenchen.de

Vědní obory

 • náboženské dějiny středovýchodní a východní Evropy
 • dějiny impérií ve východní Evropě
 • historiografie a historické myšlení v Rusku
 • dějiny středovýchodní Evropy (především české dějiny po 1848)
 • transnacionální vztahy mezi východní, střední a západní Evropou

K osobě

 • * 1962
 • studium novějších a východoevropských dějin, stejně jako slavistiky v Mnichově, Moskvě a Berlíně
 • 1990-1995 vědecký pracovník Institutu Friedricha Meineckeho Svobodné univerzity v Berlíně (Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin)
 • stipendista Německé akademické výměnné služby (Deutscher Akademischer Austauschdienstes, DAAD) na Ruské akademii věd v Moskvě (1991)
 • dizertace o recepci Pruska v Rusku od 18. do 20. století (Svobodná univerzita v Berlíně 1994)
 • 1996-2002 vědecký asistent v Historickém ústavu Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenberku (Institut für Geschichte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
 • 1997/98 projektový pracovník Humanitněvědního centra pro dějiny a kulturu středovýchodní Evropy na Univerzitě v Lipsku (Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas in Leipzig)
 • habilitace o římskokatolickém a rusko-ortodoxním kléru jako nositelích náboženské proměny českých zemí, resp. (sovětského) Ruska (Halle 2001)
 • od 2003 profesor dějin východní Evropy na LMU v Mnichově
 • 2009-2011 výzkumná profesura v rámci LMU exzellent
 • od roku 2012 mluvčí postgraduální školy východoevropských a jihovýchodoevropských studií
 • 2021-2022 Richard von Weizsäcker Visiting Fellow am St Antony's College, University of Oxford

Funkce

 • ředitel Collegia Carolina, výzkumného institutu pro dějiny Česka a Slovenska
 • předseda Svazu německých historiků (LMU München/Universität Regensburg)
 • člen rady Německého historického ústavu (Deutsches Historisches Institut) ve Varšavě, Německého polského institutu (Deutsches Polen-Institut) v Darmstadtu a Centra pro výzkum soudobých dějin (Zentrum für Zeithistorische Forschung) v Postupimi
 • mluvčí elitního studijního programu "Východoevropská studia" (Elitenetzwerk Bayern)
 • mluvčí mezinárodního doktorandského kolegia "Náboženské kultury v Evropě 19. a 20. století" LMU v Mnichově a Univerzity Karlovy v Praze finančně podporovaného Německou výzkumnou společností (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) a Grantovou agenturou České republiky
 • vydavatel odborných časopisů "Bohemia" a "Jahrbücher für Geschichte Osteuropas", spoluvydavatel časopisu "Geschichte und Gesellschaft"
 • člen Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků (2006-2012 předseda)
 • člen Bavorské akademie věd (Bayerische Akademie der Wissenschaften)

Publikace