PhDr. Helena Zimmermann

Editorial and book production

E-Mail: helena.zimmermann[at]collegium-carolinum.de

 

Personal Data

 • * 1975 in Prague, née Peřinová
 • Since 1994: Freelance translator (German–Czech/Czech–German)
 • Studied history at Charles University and University of Constance; master’s degree in preservation of historical monuments at Otto-Friedrich-University Bamberg
 • Doctoral candidate at LMU Munich. Topic: “Eliten im Wandel. Reichtum und Macht in den Residenzstädten Prag und München zu Beginn der Frühen Neuzeit (1550–1650)” (Changing elites. Wealth and power in the residence cities Prague and Munich at the beginning of the early modern period (1550–1650)), project description: www.gose.geschichte.uni-muenchen.de/forschung/promotionsprojekte/martin_schulze_wessel/zimmermann/diss_zimmermann/index.html
 • 2004–2007: Research associate at Collegium Carolinum 
 • 2008–2010: Staff member at the Information Centre of the German Academic Exchange Service in Prague
 • Since 2008: Corresponding member of the Historical Commission for the Bohemian Lands
 • 2018–2021: Research associate at Collegium Carolinum
 • Since 2021: Permanent staff member at Collegium Carolinum

Research areas

 • Early modern urban history
 • Research on elites

Publications

Articles:

(aka Helena Peřinová)

 • Teuflové z Zeilperka. Příspěvek k poznání života horní vrstvy Starého Města pražského na přelomu 16. a 17. století [Die Teufels von Zeilperk. Ein Beitrag zur Problematik der Oberschicht von Altstadt Prag an der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert]. In: Pražský sborník historický 32 (2003), 39–64.
 • Od patriciátu k elitě. Definice horní měštanské vrstvy raného novověku v posledních padesáti letech [Vom Patriziat zur Elite. Definition der frühneuzeitlichen bürgerlichen Oberschicht in den letzten fünfzig Jahren]. In: Český časopis historický 104/1 (2006), 111–122.
 • Nerhofové z Holterperka. Příspěvek k poznání horní vrstvy Starého Města pražského na přelomu 16. a 17. století [Die Nerhofs von Holterperk. Ein Beitrag zur Problematik der Oberschicht von Altstadt Prag an der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert]. In: Pražský sborník historický 34 (2006), 127–144.
 • Postavení „šlechty ducha“ ve Svaté říši římské v zrcadle raně novověkých oděvních řádů [Die Stellung des „Geistesadels“ im Heiligen Römischen Reich im Spiegel der frühneuzeilichen Kleiderordnungen]. In: Český časopis historický 105 (2007), 561–584.
 • Doktoři versus patriciát. Postavení graduantů v říšských městech Frankfurtu a Norimberku v 16.–18. století [Doctores contra patricii. Die Stellung der Graduierten in den Reichsstädten Frankfurt und Nürnberg im 16. bis 18. Jahrhundert]. In: Fejtová, Olga/Ledvinka, Václav/Pešek, Jiří (Hg.): Město a intelektuálové od středověku do roku 1848 [Die Stadt und die Intellektuellen vom Mittelalter bis zum Jahr 1848]. Praha 2008, 383–394.
 • Zusammen mit K. Erik Franzen: Biogramme der Mitglieder der Historischen Kommission der Sudetenländer im Gründungsjahr 1954. In: Albrecht, Stefan/Malíř, Jiří/Melville, Ralph (Hg.): Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918–1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer. München 2008, 219–276.
 • Pozdně renesanční měšťanské paláce v Praze a Norimberku [Bürgerpaläste der Spätrenaissance in Prag und Nürnberg]. In: Fejtová, Olga/Ledvinka, Václav/Pešek, Jiří (Hg.): Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby [Das Leben der Prager Paläste. Die Adelspalais als Bestandteile des städtischen Organismus vom Mittelalter bis an die Schwelle der Moderne]. Praha 2009, 435–449.
 • Bohatství a moc v raně novověkých městech. Norimberk a Praha 1550–1650 [Reichtum und Macht in frühneuzeitlichen Städten. Nürnberg und Prag 1550–1650]. In: Fejtová, Olga/Ledvinka, Václav/Pešek, Jiří (Hg.): Ztracená blízkost. Praha – Norimberk v proměnách staletí [Verlorene Nähe. Prag – Nürnberg im Wandel der Jahrhunderte]. Praha 2010, 197–211.

 

(aka Helena Zimmermann)

 • Víra nebo profit. Role vyznání ve sňatkové politice norimberské ekonomické elity v letech 1550 až 1650 [Glaube oder Profit. Die Rolle des Bekenntnisses in der Heiratspolitik der Nürn­ber­ger Wirtschaftselite zwischen 1550 und 1650]. In: Fejtová, Olga/Ledvinka, Václav/Pešek, Jiří: Mě­sto v pře­vra­tech konfesionalizace v 15. až 18. století [Die Stadt in den Umwälzungen der Kon­fes­sio­nalisierung im 15. bis 18. Jahrhundert]. Praha 2016, 341–356.

 

Reports:

(aka Helena Peřinová)

 • Conference report: „Bayern – Böhmen“. Kolloquium zur Bayerischen Landesausstellung 2007. In: Bohemia 45/2 (2004), 522–526, online zugänglich unter URL: www.osmikon.de/Vta2/bsb00044882/ostdok:10162845;
 • Review: Pražské městské elity středověku a raného novověku [Prager Stadteliten im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit], hrsg. von O. Fejtová/V. Ledvinka/J. Pešek. In: Bohemia 45/2 (2004), 537–539. 
 • Conference report: Die kulturelle Entwicklung in der Tschechoslowakei und in Deutschland 1918–1945. IX. deutsch-tschechische Schulbuchkonferenz. In: Internationale Schulbuchforschung 27 (2005), 235–238 und Bohemia 45/2 (2004), 508–512, online zugänglich unter URL: www.osmikon.de/Vta2/bsb00044882/ostdok:10162845;
 • Review: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740 [Das barocke Prag – Das barocke Böhmen 1620–1740], hrsg. von O. Fejtová/V. Ledvinka/J. Pešek/V. Vlnas. In: Bohemia 46/2 (2005), 481–483.
 • Conference report: Dějiny českých zemí v pohledu zevnitř a zvenku. IX. sjezd českých historiků, Pardubice 6.–8.9.2006 [Die Geschichte der böhmischen Länder aus der Innen- und Außenperspektive. IX. Tagung der tschechischen Historiker, Pardubice 6.–8.9.2006]. In: Český časopis historický 105 (2007), 255–258.

 

(aka Helena Zimmermann)

 • Rezension: Peter Fleischmann, Rat und Patriziat in Nürnberg. Die Herrschaft der Ratsgeschlechter vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, Neustadt an der Aisch 2008. In: Český časopis historický 108 (2010), 311–314.

Fellowships/Awards

 • 2003: Research stipend from German Academic Exchange Service
 • 2005: Stipendiary of the German–Czech Historian Commission within the framework of Erich Maria Remarque Peace Prize 
 • 2005–2008: Doctoral scholarship from ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius