Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Štát, podniky a robotníctvo v plánovanom hospodárstve. Český a moravský priemysel medzi nacionálnym socializmom a ľudovou demokraciou (1938–1950)

Odchod prvej lokomotívy z fabriky ČKD Sokolov po druhej svetovej vojne, 28. februára 1946

Jednou z aktuálnych výziev historickej vedy je zakomponovanie východnej strednej a východnej Európy do rámca „najnovších európskych dejín“, koncipovaných v zmysle prekračovania hraníc. Vzhľadom na evidentný význam ekonómie je navyše potrebné užšie prepojiť najnovšie dejiny s hospodárskymi dejinami.

Prostredníctvom nadácie Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) financovaný výskumný zámer Štát, podniky a robotníctvo v plánovanom hospodárstve v sebe spája oba impulzy. Zameriava sa na hospodársky piestor Čiech a Moravy, kde sa v rokoch 1938 až 1950 v dôsledku meniacich sa medzinárodných súvislostí viackrát zmenili hospodárske a pracovné vzťahy: počnúc vynúteným začlenením do „veľkonemeckého hospodárskeho priestoru“ cez ekonomický experiment ľudovej demokracie až po zaradenie do východného tábora.

Ekonomický systém Čiech a Moravy sa v skúmanom období nachádzal vo fáze prechodu od „trhu“ k „plánu“. Nacionálny socializmus i ľudová demokracia postulovali podriadenosť ekonómie politickým a ideologickým cieľom a preto výrazne a plánovane zasahovali do hospodárstva. V oboch prípadoch však podniky zostávali autonómnymi aktérmi na výrazne regulovanom trhu. Cieľom výskumného projektu je analýza špecificky zmiešaného vzťahu medzi štátom regulovaným hospodárstvom a možnosťami konania na úrovni podnikov. Pokračovat'...

Jaromír Balcar

 

Novinky

Vortrag und Workshop

am 15. und am 16.11.2018 in WienViac...


Festveranstaltung zum Abschluss des V. Bandes des Sudetendeutschen Wörterbuchs

und internationale Symposion "LexikoNet 2 mit Netzwerktreffen der Dialektlexikographie" vom 15.-17. 11.2018 in GießenViac...


Nachruf: Am 24. September verstarb Michaela Marek

Das Collegium Carolinum trauert um Michaela Marek, die am 24. September in Leipzig verstorben ist. Mit ihr verlieren wir eine herausragende Wissenschaftlerin und sehr geschätzte Kollegin, die mit dem Collegium Carolinum über...Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München