Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Národnostná politika Zväzu komunistov Bosny a Hercegoviny 1960-1974

 

Na konci druhej svetovej vojny komunisti založili Federatívnu ľudovú republiku Juhoslávia, pozostávajúcu zo šiestich republík. Každá z nich bola tvorená jedným nominálnym národom, napr. Slovinsko Slovincami. Výnimku tvorila iba Bosna a Hercegovina, kde okrem Srbov a Chorvátov žili slovanskí moslimovia. Ich národnostný štatút zostával dlho nejasný, až v rokoch 1961 – 1974 boli postupne uznaní ako šiesty juhoslovanský národ. Tento proces bol stredobodom národnostnej politiky Zväzu komunistov Bosny a Hercegoviny (ZKBaH), ktorý chcel moslimom priznať právo na sebaurčenie bez toho, aby sa narušila vratká rovnováha v interetnických vzťahoch medzi Srbmi, Chorvátmi a moslimami. ZKBaH bol navyše v tomto období konfrontovaný s rozličnými národnostnými požiadavkami týchto troch skupín. Národnostná politika ZKBaH rokov 1960 – 1974 bola v celej svojej komplexnosti zatiaľ preskúmaná len marginálne, a predkladaný dizertačný projekt ju preto tematizuje. Najdôležitejšími prameňmi sú materiály ZKBaH, napr. Výkonnej kancelárie či Komisie pre interetnické vzťahy.
 
Sevan Pearson

Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München