Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Organizovanie rozmanitosti. Federalistické predstavy v Habsburskej monarchii a v jej nástupníckych štátoch

Sprachenkarte “Distribution of Races in Austria-Hungary”. In: Shepherd, William R.: Historical Atlas. New York 1911, S. 168.

 

Čo znamená federalizmus pre spoločenskú rozmanitosť? A aký význam má, naopak, spoločenská rozmanitosť pre predstavy o federálnom usporiadaní? Toto sú dve najdôležitejšie otázky, na ktoré hľadajú dopoveď sociálne dejiny federalizmu, resp. dejiny federalizmu "zdola".

Projekt Organizovanie rozmanitosti. Federalistické predstavy v Habsburskej monarchii a v jej nástupníckych štátoch Skupiny vedeckého dorastu Emmy Noetherovej je financovaný Nemeckou výskumnou nadáciou (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Od mája 2012 sa realizuje v rámci Collegia Carolina.


Skúmanie federalizmu prostredníctvom kategórií národa, ekonomiky, náboženstva a regionalizmu programovo kladie dôraz na nové vedecké prístupy. Dejiny federalizmu v zmysle dejín práva podliehali dosiaľ v nemeckej jazykovej oblasti dogmám o suverenite a venovali sa nanajvýš otázkam štátnej organizácie, resp. vzťahom medzi ríšskym zriadením a jednotlivými štátmi. Všeobecná historiografia zasa zotrvávala v znamení nacionálnej paradigmy. Naše chápanie predstáv o federálnom usporiadaní sa však môže rozvinúť len za podmienky, že zohľadníme hospodárske, cirkevno-náboženské a všetky ďalšie faktory, ktoré boli pre federalizmus a federalistické koncepcie rovnako charakteristické ako národnostná otázka.


Skupina vedeckého dorastu zahŕňa jedno postdoktorandské a dve doktorandské miesta. Vedúca skupiny, historička východoeurópskych dejín a právnička Jana Osterkamp, bola v uplynulých rokoch vedeckou pracovníčkou Inštitútu Maxa Plancka pre dejiny euróspekho práva (Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte) vo Frankfurte nad Mohanom a Collegia Carolina v Mníchove. Björn Lemke sa zaoberá hospodárskymi dejinami. Študoval históriu, politilógiu a národohospodárstvo v Berlíne. Historik východoeurópskych dejín Sevan Pearson vyštudoval dejiny, politológiu a východoeurópske štúdiá v Lausanne a v Mníchove. Dva projekty sú venované dejinám Habsburskej monarchie, z toho jeden jej rakúskej polovici, ďalší ekonomickému priestoru Rakúsko-Uhorska. Tretí projekt tematizuje federalizmus v období štátneho socializmu na príklade Bosny a Hercegoviny.

Späť k projektom 


 

Novinky

Webinar

War der Holodomor ein Genozid? Donnerstag, 24.9.2020, 18.00-19.30 Viac...


Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München