Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Objav materinského jazyka: okcitánčina, jidiš a bieloruština medzi regionálnym nadšením, odborným filologickým diskurzom a národnou agitáciou

"Národnosť sa prakticky prejavuje jazykom, najmä hovorovým jazykom (materinský jazyk); štatistika národov sa určuje podľa jazyka, gramatici skúmajú, do akej miery sa dialekty odlišujú od skutočných jazykov."
(Masaryk, Tomáš G.: Nová Evropa, 1920)


Tomáš G. Masaryk niekoľkými vetami vyjadril podmienenosť jazyka a národa, ktorá bola z pohľadu jeho súčasníkov samozrejmosťou. Predstava prvého československého prezidenta o kvázi prirodzenom spojení používateľom nejakého jazyka a z neho odvoditeľnej kategórie národa však nebola ani mimo východnej strednej Európy neznámou veličinou.


Naopak, v priebehu 19. a raného 20. storočia sa  v celej Európe množili pokusy štandardizovať a kodifikovať „malé“, dovtedy nespisované, alebo len v marginálnej podobe spisovné jazyky. Zámerom nebolo iba rozšíriť okruh ich pôsobenia na dovtedy „uzavreté“ oblasti, napríklad školu a vedu, ale aj na nárast ich prestíže u verejnosti. Je príznačné, že tieto kodifikačné procesy sa často prelínali s úsilím o kultúrnu a politickú autonómiu.


Zámerom tohto projektu je komparatívna analýza procesu štandardizácie a kodifikácie troch „malých“ jazykov západnej a východnej (strednej) Európy – okcitánčiny, jidiš a bieloruštiny z pohľadu dejín vedy a kultúry. V popredí pritom stoja aktivity v širšom zmysle vedeckých, resp. kultúrnopolitických inštitúcií, ktoré sa venovali aktívnej podpore „svojho“ jazyka: v roku 1854 založenej Felibrige, ktorá chcela vytvoriť jednotný okcitánsky štandard jednak prostredníctvom vlastnej spisovateľskej činnosti ako aj podporou slovníkových aktivít; YIVO sídliaca v medzivojnovom Vilniuse, ktorá sama seba nechápala len ako vedecké centrum sveta jidiš, ale aj ako „priekopníčku nacionalizmu diaspóry“ a redakciu časopisu Naša Niva (Naše pole), raného orgánu bieloruského národného hnutia zdôrazňujúceho (ľudový) jazyk.

 

Martina Niedhammer

 

Novinky

23. Münchner Bohemisten-Treffen, Forum für Tschechien- und Slowakeiforschung

am 1.3.2019, an der Ludwig-Maximilians-Universität München von 10:00-18:00 Uhr.Viac...


Aktueller Hinweis zu den Öffnungszeiten der Bibliothek und des Instituts

Die Bibliothek und das Institut sind am 5.3.2019 (Faschingsdienstag) ab 13 Uhr geschlossen.


Neues Heft der Bohmia erschienen

Bohemia und Bohemia onlineViac...


Neue Graduierungsschriften erschienen

In der Digitalen Reihe der Graduierungsschriften publiziert das Collegium Carolinum sehr gute Master-, Magister- und Diplomarbeiten, die sich dem östlichen Europa widmen.Viac...


Call for Papers: Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei, 19.- 21. Jahrhundert

Jahrestagung des Collegium Carolinum in Kooperation mit dem Ústav českých dějin FF UK und dem Historický ústav SAV in Fischbachau/Bayern, 7.-10. November 2019Viac...


Jahresbericht und Neuerwerb Bibliothek

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Jahresbericht 2018 des Collegium Carolinum erschienen ist. Zudem möchten wir Sie zudem wieder über den Neuerwerb der Wissenschaftlichen Bibliothek informieren. Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München