Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Kriminalita druhých. Etnické kriminalizovanie v provinciách Východného Pruska a v českých krajinách (1871-1914)

Obrazy kriminálneho cudzinca sú dnes rozličným spôsobom prítomné: napríklad v hlboko zakorenených predstavách o Rómoch ako rodených zločincoch alebo prostredníctvom vtipov o poľských zlodejoch áut. Je preto potrebné zaoberať sa okolnosťami vzniku etnického kriminalizovania ako zvlášť účinnnej formy spoločenskej exklúzie. Projekt ju skúma na historickom príklade dvoch regiónov v rozlične usporiadaných štátnych útvaroch: v provinciách Východného Pruska, teda ako národný štát koncipovaného, hoci v skutočnosti multietnického nemeckého cisárstva a v českých krajinách mnohonárodnostnej Habsburskej monarchie. Cieľom je odhaliť mechanizmy a interpretačné vzory, pomocou ktorých sa obrazy cudzieho spájali s etnickými skupinami, resp. s predstavami o kriminalite a ktoré tak viedli ku konštruovaniu kriminálnych „druhých“. Predmetom analýzy budú celoštátne diskurzy kriminality a lokálne spoločenské praktiky. Vychádzame pritom z predpokladu, že skúmanie etnickej kriminalizácie umožní rozpoznať sebaidentifikáciu dominantných spoločenských skupín, ich praktiky inklúzie a exklúzie ako aj politickú a spoločenskú participáciu častí obyvateľstva označených ako odlišné v rozličných mocenských štruktúrach – a tým prispieť k pochopeniu sociálnych a kultúrnych dejín nielen nemeckého cisárstva a Habsburskej monarchie, ale aj iných štátnych útvarov.


Volker Zimmermann

 

Celkový počet zločinov a priestupkov proti ríšskym zákonom v roku 1882 (podľa administratívnych oblastí). Počet odsúdených v trestoprávnom veku na 100 000 obyvateľov. Všetkých sedem administratívnych oblastí Nemeckej ríše s najvyšším podielom na kriminalite sa roku 1882 nachádzalo vo východných pruských provinciách. Mnohí doboví pozorovatelia z toho vyvodzovali, že poľské obyvateľstvo týchto oblastí má výrazné sklony ku kriminalite.

Novinky

Buchpräsentationen in sieben Städten

Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen LändernViac...


Ausschreibung

Gaststipendien des Collegium Carolinum 2020Viac...


Stellenausschreibung

Wiss. Mitarbeiter*in in PragViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München