Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Edvard Beneš a národnostné menšiny v Československu medzi mierovou konferenciou v Paríži a Mníchovskou dohodou: koncepcia, zahraničná a domáca politika

Cieľom projektu, financovaného nadáciou Deutsche Forschungsgemeinschaft je monografia o národnostnej politike Edvarda Beneša. Ťažiskom projektu je domáca politika, no bude intenzívne zohľadňovať aj kontext Benešovej zahraničnej politiky počas prvej Československej republiky. Prvý dôležitý aspekt predstavuje súvislosť medzi politickou teóriou Beneša ako sociológa, ktorý sa menšinovou problematikou zaoberal už pred prvou svetovou vojnou a jeho politickou praxou ako československého mnistra zahraničných vecí (1918-1935), predsedu vlády (1921/22) resp. prezidenta (1935-1938). Po druhé, Benešove koncepcie národnostnej politiky a stratégie konania budú rekonštruované v dvojakej perspektíve domácej a zahraničnej politiky. Súvislosti medzi domácou a zahraničnou politikou budú analyzované komparatívne, vychádzajúc z teórie Rogersa Brubakera o vzťahoch medzi nacionalizujúcim štátom, národnostných menšinách a ich externej vlasti a zohľadňujúc všetky národnostné menšiny v Československu (Nemci, Maďari, Rusíni, Poliaci) vo vzťahu k ich vlasti ako aj k Spoločnosti národov. Hlavným problémom budú Benešove aktivity ako vedúceho protagonistu „nacionalizujúceho národného štátu“. Benešova „domáca“ i „zahraničná“ národnostná politika však bola výrazne ovplyvňovaná, resp. obmedzovaná vnútropolitickými pomermi a konfliktmi v Československu, a z tohto dôvodu treba predpoklady, kontinuity a modifikácie tejto politiky zasadiť dôslednejšie než doteraz do vnútropolitického diania v Československu. Po tretie treba upriamiť pohľad na vzťah medzi politikou a verejnosťou, to znamená na vnútropolitické a zahraničnopolitické možnosti sprostredkovania a na komunikovateľnosť tejto politiky.
 


Novinky

Vortrag in der Prager Außenstelle am 12.12.2019

Kolja Lichy (Gießen): ,,Es ist wie ein Schleim“. Geld, Kredit und Zirkulation in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München