Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Nobilitácie a povyšovanie do šľachtického stavu rakúskeho cisárstva v kabinetnej kancelárii za vlády Františka Jozefa (1849–1916)

Dizertačný projekt Collegia Carolina v rámci výskumného projektu Cisárov písací stôl: miesto politických rozhodnutí habsburskej monarchie? František Jozef I. a jeho kabinetná kancelária

Projekt je za nemeckú stranu financovaný  z prostriedkov Deutsche Forschugsgemeinschaft (DFG).

Marion Dotterová

Dizertácia je venovaná veľkej oblasti šľachty v habsburskej monarchii. Tematicky stoja v popredí nobilitácie, teda udeľovanie šľachtických titulov, renobilitácie, teda obnovovanie a rekonštrukcia šľachtického statusu ako aj povyšovanie do šľachtického stavu, teda vzostup v šľachtickej hierarchii. Štúdia sa sústreďuje na tieto procesy v kabinetnej kancelárii v období od druhej polovice 19. až do začiatku 20. storočia. Otázky, kto sa smie stať súčasťou šľachty a byť v rámci tejto sociálnej štruktúry povyšovaný, mala pre cisára Františka Jozefa veľký význam. Potom, čo sa musel vzdať mnohých reálnopolitických  kompetencií v prospech vlády a parlamentu, si nárokoval rozhodovacie právomoci aspoň na tomto politickom poli. na skúmanie spôsobu, akým vládca riadil túto symbolickú politiku, sú v práci využívané koncepcie lojalít a sociálneho kapitálu.

Dizertačný projekt najskôr štatisticky vyhodnotí zmeny a vývin na tomto politickom poli počas vlády cisára Františka Jozefa. Jednotlivé procesy budú následne skúmané nástrojmi sémantickej analýzy, pričom sa odhalia väzby medzi žiadateľmi a inštitúciou. Pramennú bázu predstavuje popri kabinetnej kancelárii Šľachtický archív cisárskeho ministerstva vnútra, čím sa odkryje inštitucionálna previazanosť spolupráca na lokálnej a štátnej úrovni, v dôsledku ktorej sa udeľoval šľachtický titul. Konkrétne príklady sa týkajú predovšetkým severotalianskych provincií habsburskej monarchie.

Novinky

Wechsel in der Geschäftsführung des CC

Am 1.7. hat Ulrike Lunow die Geschäftsführung des Collegium Carolinum übernommen – für die nächsten vier Jahre.Viac...


Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


Besuchen Sie uns auf Facebook!

Ab sofort ist das Collegium Carolinum in den sozialen Medien vertreten – mit einer Facebook-Seite!  Wir freuen uns, Sie mit dem neuen Auftritt gezielt und direkt über Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Forschungsprojekte...Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München