Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Cisárov písací stôl: miesto politických rozhodnutí habsburskej monarchie? František Jozef I. a jeho kabinetná kancelária

Výskumný projekt Collegia Carlina v spolupráci s Viedenskou univerzitou

Projekt je za nemeckú stranu financovaný  z prostriedkov Deutsche Forschugsgemeinschaft (DFG).

Trvanie: 1.2.2018-31.1.2021

Vedenie projektu: Jana Osterkamp (Collegium Carolinum) a Peter Becker (Universität Wien)

Cisár František Jozef je na mnohých obrazoch znázorňovaný ako disciplinovaný páchateľ za písacím stolom. To zodpovedá jeho vlastnej štylizácii. Jeho aktivity však neboli mysliteľné bez asistencie jeho kabinetnej kancelárie. Táto registrovala a zaznamenávala približne 250 000 takzvaných prednášok (písomné záznamy jeho ministerstiev, krajinských zástupcov, súkromných osôb atď.), ktoré cisár vybavil počas svojho vládnutia. Náš nemecko-rakúsky projekt sa môže oprieť o dôsledné byrokratické spracovanie týchto podaní. Vnímame ich ako akýsi kanál, vďaka ktorému sa vôbec po prvý raz dá komplexne zobraziť vládna agenda habsburskej monarchie, a síce prostredníctvom štatistickej analýzy politických polí. Zaznamenávame rozčlenenie prednášok na jednotlivé politické polia a sledujeme ich zmeny v priebehu času. Tým získavame komplexný pohľad na vládnu agendu a epochu cisára Františka Jozefa I.

Okrem tohto kvantitatívneho výskumu budú realizované aj kvalitatívne štúdie. Dvaja doktorandi analyzujú na príklade budovania železničnej siete, respektíve nobilitácií infraštruktúru/technológiu a symbolickú politiku. Tieto štúdie sa zameriavajú predovšetkým na otázky distribúcie materiálnych a nemateriálnych zdrojov a sietí štátnych i neštátnych aktérov usilujúcich o integráciu monarchie. Tretia dizertácia  sa venuje samej kabinetnej kancelárii ako miestu politiky, prepojeného – v prvom rade v osobe jej riaditeľa Adolfa Brauna – s rozličným časťami monarchie a jej spoločnosti.  Collegium Carolinum zaštiťuje dizertačný projekt Marion Dotterovej o symbolickej politike Nobilitácie a povyšovanie do šľachtického stavu rakúskeho cisárstva v kabinetnej kancelárii za vlády Františka Jozefa (1849–1916), ktorý skúma nobilitácie v talianskych provinciách habsburskej monarchie.

Vďaka kombinácii kvantitatívnych a kvalitatívnych metód, respektíve textovej a sieťovej analýzy projekt ako celok po prvý krát ukazuje, z akej logiky sa odvíjala neformálna politika v druhej polovici19. storočia.

Okrem toho sa každého pol roka, striedavo v Mníchove a vo Viedni,  koná kolokvium Dialóg medzi štátom a administratívou.


Kontakt: Jana Osterkamp
Website: https://www.univie.ac.at/emperorsdesk/

Novinky

Werkstattgepsräche online

Am 25.11.2020 um 12 Uhr und am 2.12.2020 um 14 UhrViac...


Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München