Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí

Projekt Collegia Carolina v spolupráci s Doktorandským kolokviom východoeuróspkych a juhovýchodoeurópskych štúdií.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Renovabis arcidiecézy Mníchov-Freising/Oddelenie Svetová cirkev.

Vedenie projektu: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel, Dr. Martin Zückert
Koordinátorka projektu: Anna Bischofová
Trvanie projektu: 2017 – 2019

Plánovaná príručka má poskytovať fundovaný prehľad o náboženstve a cirkvách naprieč epochami a konfesiami počas kolísavých dejín Slovenska v 20. storočí. V popredí záujmu sú otázky zmien a kontinuity cirkevného a náboženského vývinu. Popri dejinách cirkví a náboženských spoločenstiev sú predmetom analýzy tiež vzťahy medzi vierovyznaniami a medzi štátom a cirkvami. Výskum zohľadňuje najmä dve presahujúce témy: na jednej strane osudy a pôsobenie cirkví a náboženských spoločenstiev v podmienkach diktatúr 20. storočia, a na druhej strane  vzťahy medzi multietnickou štruktúrou obyvateľstva a nábožensko-konefesionálnou príslušnosťou a ich dopad na spoločenský vývin.


Cieľom príručky, ktorá vzniká v spolupráci so slovenskými vedkyňami a vedcami, je rozšíriť súčasný stav výskumu náboženských dejín multikonfesionálneho a polyetnického Slovenska tým, že sa orientuje primárne na novú, integrujúcu perspektívu v zmysle shared history. Toto prvé prehľadové dielo o dejinách náboženstva a cirkví na Slovensku v 20. storočí chce osloviť tak vedeckú obec ako aj širšiu verejnosť.

V.l.n.r.: Kirche der Geburt der Gottesgebärerin, Košice; Kathedrale des heiligen Fürsten Alexander Newski, Prešov (Jozef Kotulič – CC BY 3.0); Sankt-Elisabeth-Kirche, Bratislava (Thomas Ledl – CC-BY-SA 4.0); Synagoge, Trenčín (Ladislav Luppa – CC-BY-SA 4.0); Evangelische Kirche, Trnava

Novinky

Ausschreibung

Fachangestellte(r) für Medien- und Informationsdienste, BibliothekViac...


Ausschreibung Studentische Hilfskraft

Das Collegium Carolinum sucht zum 1. Oktober 2018 eine studentische Hilfskraft zur Mitarbeit in der wissenschaftlichen BibliothekViac...


Nachruf

Am 11. Juni 2018 verstarb für uns unerwartet unsere Kollegin Gabriele Zeller.Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München