Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí

Projekt Collegia Carolina v spolupráci s Doktorandským kolokviom východoeuróspkych a juhovýchodoeurópskych štúdií.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Renovabis arcidiecézy Mníchov-Freising/Oddelenie Svetová cirkev.

Vedenie projektu: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel, Dr. Martin Zückert
Koordinátorka projektu: Anna Bischofová
Trvanie projektu: 2017 – 2022

Plánovaná príručka má poskytovať fundovaný prehľad o náboženstve a cirkvách naprieč epochami a konfesiami počas kolísavých dejín Slovenska v 20. storočí. V popredí záujmu sú otázky zmien a kontinuity cirkevného a náboženského vývinu. Popri dejinách cirkví a náboženských spoločenstiev sú predmetom analýzy tiež vzťahy medzi vierovyznaniami a medzi štátom a cirkvami. Výskum zohľadňuje najmä dve presahujúce témy: na jednej strane osudy a pôsobenie cirkví a náboženských spoločenstiev v podmienkach diktatúr 20. storočia, a na druhej strane  vzťahy medzi multietnickou štruktúrou obyvateľstva a nábožensko-konefesionálnou príslušnosťou a ich dopad na spoločenský vývin.


Cieľom príručky, ktorá vzniká v spolupráci so slovenskými vedkyňami a vedcami, je rozšíriť súčasný stav výskumu náboženských dejín multikonfesionálneho a polyetnického Slovenska tým, že sa orientuje primárne na novú, integrujúcu perspektívu v zmysle shared history. Toto prvé prehľadové dielo o dejinách náboženstva a cirkví na Slovensku v 20. storočí chce osloviť tak vedeckú obec ako aj širšiu verejnosť.

V.l.n.r.: Kirche der Geburt der Gottesgebärerin, Košice; Kathedrale des heiligen Fürsten Alexander Newski, Prešov (Jozef Kotulič – CC BY 3.0); Sankt-Elisabeth-Kirche, Bratislava (Thomas Ledl – CC-BY-SA 4.0); Synagoge, Trenčín (Ladislav Luppa – CC-BY-SA 4.0); Evangelische Kirche, Trnava

Novinky

Werkstattgepsräche online

Am 25.11.2020 um 12 Uhr und am 2.12.2020 um 14 UhrViac...


Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München