Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí

Projekt Collegia Carolina v spolupráci s Doktorandským kolokviom východoeuróspkych a juhovýchodoeurópskych štúdií.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Renovabis arcidiecézy Mníchov-Freising/Oddelenie Svetová cirkev.

Vedenie projektu: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel, Dr. Martin Zückert
Koordinátorka projektu: Anna Bischofová
Trvanie projektu: 2017 – 2019

Plánovaná príručka má poskytovať fundovaný prehľad o náboženstve a cirkvách naprieč epochami a konfesiami počas kolísavých dejín Slovenska v 20. storočí. V popredí záujmu sú otázky zmien a kontinuity cirkevného a náboženského vývinu. Popri dejinách cirkví a náboženských spoločenstiev sú predmetom analýzy tiež vzťahy medzi vierovyznaniami a medzi štátom a cirkvami. Výskum zohľadňuje najmä dve presahujúce témy: na jednej strane osudy a pôsobenie cirkví a náboženských spoločenstiev v podmienkach diktatúr 20. storočia, a na druhej strane  vzťahy medzi multietnickou štruktúrou obyvateľstva a nábožensko-konefesionálnou príslušnosťou a ich dopad na spoločenský vývin.


Cieľom príručky, ktorá vzniká v spolupráci so slovenskými vedkyňami a vedcami, je rozšíriť súčasný stav výskumu náboženských dejín multikonfesionálneho a polyetnického Slovenska tým, že sa orientuje primárne na novú, integrujúcu perspektívu v zmysle shared history. Toto prvé prehľadové dielo o dejinách náboženstva a cirkví na Slovensku v 20. storočí chce osloviť tak vedeckú obec ako aj širšiu verejnosť.

V.l.n.r.: Kirche der Geburt der Gottesgebärerin, Košice; Kathedrale des heiligen Fürsten Alexander Newski, Prešov (Jozef Kotulič – CC BY 3.0); Sankt-Elisabeth-Kirche, Bratislava (Thomas Ledl – CC-BY-SA 4.0); Synagoge, Trenčín (Ladislav Luppa – CC-BY-SA 4.0); Evangelische Kirche, Trnava

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 24.12.2018 bis zum 4.1.2019 geschlossen. Am 7.1. sind wir wieder für Sie da.


Ausschreibung

Gaststipendien des Collegium Carolinum 2019Viac...


Neue CC-Publikation erschienen:

Katharina Aubele: Vertriebene Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. Engagement in Kirchen, Verbänden und Parteien 1945–1970Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München