Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí

Projekt Collegia Carolina v spolupráci s Doktorandským kolokviom východoeuróspkych a juhovýchodoeurópskych štúdií.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Renovabis arcidiecézy Mníchov-Freising/Oddelenie Svetová cirkev.

Vedenie projektu: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel, Dr. Martin Zückert
Koordinátorka projektu: Anna Bischofová
Trvanie projektu: 2017 – 2019

Plánovaná príručka má poskytovať fundovaný prehľad o náboženstve a cirkvách naprieč epochami a konfesiami počas kolísavých dejín Slovenska v 20. storočí. V popredí záujmu sú otázky zmien a kontinuity cirkevného a náboženského vývinu. Popri dejinách cirkví a náboženských spoločenstiev sú predmetom analýzy tiež vzťahy medzi vierovyznaniami a medzi štátom a cirkvami. Výskum zohľadňuje najmä dve presahujúce témy: na jednej strane osudy a pôsobenie cirkví a náboženských spoločenstiev v podmienkach diktatúr 20. storočia, a na druhej strane  vzťahy medzi multietnickou štruktúrou obyvateľstva a nábožensko-konefesionálnou príslušnosťou a ich dopad na spoločenský vývin.


Cieľom príručky, ktorá vzniká v spolupráci so slovenskými vedkyňami a vedcami, je rozšíriť súčasný stav výskumu náboženských dejín multikonfesionálneho a polyetnického Slovenska tým, že sa orientuje primárne na novú, integrujúcu perspektívu v zmysle shared history. Toto prvé prehľadové dielo o dejinách náboženstva a cirkví na Slovensku v 20. storočí chce osloviť tak vedeckú obec ako aj širšiu verejnosť.

V.l.n.r.: Kirche der Geburt der Gottesgebärerin, Košice; Kathedrale des heiligen Fürsten Alexander Newski, Prešov (Jozef Kotulič – CC BY 3.0); Sankt-Elisabeth-Kirche, Bratislava (Thomas Ledl – CC-BY-SA 4.0); Synagoge, Trenčín (Ladislav Luppa – CC-BY-SA 4.0); Evangelische Kirche, Trnava

Novinky

Aktueller Hinweis zu den Öffnungszeiten der Bibliothek und des Instituts

Die Bibliothek und das Institut sind am 5.3.2019 (Faschingsdienstag) ab 13 Uhr geschlossen.


Neues Heft der Bohmia erschienen

Bohemia und Bohemia onlineViac...


Neue Graduierungsschriften erschienen

In der Digitalen Reihe der Graduierungsschriften publiziert das Collegium Carolinum sehr gute Master-, Magister- und Diplomarbeiten, die sich dem östlichen Europa widmen.Viac...


Call for Papers: Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei, 19.- 21. Jahrhundert

Jahrestagung des Collegium Carolinum in Kooperation mit dem Ústav českých dějin FF UK und dem Historický ústav SAV in Fischbachau/Bayern, 7.-10. November 2019Viac...


Jahresbericht und Neuerwerb Bibliothek

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Jahresbericht 2018 des Collegium Carolinum erschienen ist. Zudem möchten wir Sie zudem wieder über den Neuerwerb der Wissenschaftlichen Bibliothek informieren. Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München