Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Objav materinského jazyka: okcitánčina, jidiš a bieloruština medzi regionálnym nadšením, odborným filologickým diskurzom a národnou agitáciou

"Národnosť sa prakticky prejavuje jazykom, najmä hovorovým jazykom (materinský jazyk); štatistika národov sa určuje podľa jazyka, gramatici skúmajú, do akej miery sa dialekty odlišujú od skutočných jazykov."
(Masaryk, Tomáš G.: Nová Evropa, 1920)


Tomáš G. Masaryk niekoľkými vetami vyjadril podmienenosť jazyka a národa, ktorá bola z pohľadu jeho súčasníkov samozrejmosťou. Predstava prvého československého prezidenta o kvázi prirodzenom spojení používateľom nejakého jazyka a z neho odvoditeľnej kategórie národa však nebola ani mimo východnej strednej Európy neznámou veličinou.


Naopak, v priebehu 19. a raného 20. storočia sa  v celej Európe množili pokusy štandardizovať a kodifikovať „malé“, dovtedy nespisované, alebo len v marginálnej podobe spisovné jazyky. Zámerom nebolo iba rozšíriť okruh ich pôsobenia na dovtedy „uzavreté“ oblasti, napríklad školu a vedu, ale aj na nárast ich prestíže u verejnosti. Je príznačné, že tieto kodifikačné procesy sa často prelínali s úsilím o kultúrnu a politickú autonómiu.


Zámerom tohto projektu je komparatívna analýza procesu štandardizácie a kodifikácie troch „malých“ jazykov západnej a východnej (strednej) Európy – okcitánčiny, jidiš a bieloruštiny z pohľadu dejín vedy a kultúry. V popredí pritom stoja aktivity v širšom zmysle vedeckých, resp. kultúrnopolitických inštitúcií, ktoré sa venovali aktívnej podpore „svojho“ jazyka: v roku 1854 založenej Felibrige, ktorá chcela vytvoriť jednotný okcitánsky štandard jednak prostredníctvom vlastnej spisovateľskej činnosti ako aj podporou slovníkových aktivít; YIVO sídliaca v medzivojnovom Vilniuse, ktorá sama seba nechápala len ako vedecké centrum sveta jidiš, ale aj ako „priekopníčku nacionalizmu diaspóry“ a redakciu časopisu Naša Niva (Naše pole), raného orgánu bieloruského národného hnutia zdôrazňujúceho (ľudový) jazyk.

 

Martina Niedhammer

 

Novinky

Unterbrechung des Veranstaltungsprogramms des Collegium Carolinum

Im Zuge der Corona-Vorsorge sind die Bibliothek und das Institut des Collegium Carolinum bereits geschlossen. Zudem ist das Veranstaltungsprogramm des CC bis auf Weiteres unterbrochen. Dies betrifft sowohl die Veranstaltungen...Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München