Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Objav materinského jazyka: okcitánčina, jidiš a bieloruština medzi regionálnym nadšením, odborným filologickým diskurzom a národnou agitáciou

"Národnosť sa prakticky prejavuje jazykom, najmä hovorovým jazykom (materinský jazyk); štatistika národov sa určuje podľa jazyka, gramatici skúmajú, do akej miery sa dialekty odlišujú od skutočných jazykov."
(Masaryk, Tomáš G.: Nová Evropa, 1920)


Tomáš G. Masaryk niekoľkými vetami vyjadril podmienenosť jazyka a národa, ktorá bola z pohľadu jeho súčasníkov samozrejmosťou. Predstava prvého československého prezidenta o kvázi prirodzenom spojení používateľom nejakého jazyka a z neho odvoditeľnej kategórie národa však nebola ani mimo východnej strednej Európy neznámou veličinou.


Naopak, v priebehu 19. a raného 20. storočia sa  v celej Európe množili pokusy štandardizovať a kodifikovať „malé“, dovtedy nespisované, alebo len v marginálnej podobe spisovné jazyky. Zámerom nebolo iba rozšíriť okruh ich pôsobenia na dovtedy „uzavreté“ oblasti, napríklad školu a vedu, ale aj na nárast ich prestíže u verejnosti. Je príznačné, že tieto kodifikačné procesy sa často prelínali s úsilím o kultúrnu a politickú autonómiu.


Zámerom tohto projektu je komparatívna analýza procesu štandardizácie a kodifikácie troch „malých“ jazykov západnej a východnej (strednej) Európy – okcitánčiny, jidiš a bieloruštiny z pohľadu dejín vedy a kultúry. V popredí pritom stoja aktivity v širšom zmysle vedeckých, resp. kultúrnopolitických inštitúcií, ktoré sa venovali aktívnej podpore „svojho“ jazyka: v roku 1854 založenej Felibrige, ktorá chcela vytvoriť jednotný okcitánsky štandard jednak prostredníctvom vlastnej spisovateľskej činnosti ako aj podporou slovníkových aktivít; YIVO sídliaca v medzivojnovom Vilniuse, ktorá sama seba nechápala len ako vedecké centrum sveta jidiš, ale aj ako „priekopníčku nacionalizmu diaspóry“ a redakciu časopisu Naša Niva (Naše pole), raného orgánu bieloruského národného hnutia zdôrazňujúceho (ľudový) jazyk.

 

Martina Niedhammer

 

Novinky

Buchpräsentationen in sieben Städten

Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen LändernViac...


Ausschreibung

Gaststipendien des Collegium Carolinum 2020Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München