• Objav materinského jazyka: okcitánčina, jidiš a bieloruština medzi regionálnym nadšením, odborným filologickým diskurzom a národnou agitáciou
    Viac…
  • Sprachwandel in den Zuwanderungsgebieten von Flucht und Vertreibung
    Viac...