Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Infraštruktúra digitálneho výskumu

Digitálna historiografia má na Collegium Carolinum už niekoľko rokov svoje pevné miesto: to sa týka jednak koordinácie a účasti na internetovom portáli Osteuropa-Dokumente online (OstDok) a jednak (retro)digitalizácie odborného časopisu Bohemia. V roku 2014 sa ústav rozhodol založiť Digitálne Collegium Carolinum.

 

Digitalizácia znamená okrem digitálnych publikácií a retrodigitalizácie analógových súborov aj používanie počítačových metód spracovania dát vo výskume. Tieto postupy možno nezmenia motiváciu poznania, ale akiste jeho realizáciu  – napríklad pri spoločnej, navzájom prepojenej práci viacerých vedcov alebo pri zisťovaní a spracovaní väčšieho množstva dát.

 

Tu niekde sa stretávajú digitálne metódy s retrodigitalizáciou – napríklad pri počítačových postupoch prieskumov textu. Vznikajú najskôr jednotlivé digitalizáty, napríklad archívnych dokumentov. Na ich základe potom môžu vzniknúť elektronické edície, ktoré sa v tlačenej podobe nedajú realizovať, prípadne sú veľmi nákladné. Pre prieskum textu i spracovanie dát pritom platí, že digitálne metódy nenahrádzajú tradičné metódy, ale rozširujú ich.

 

Collegium Carolinum ide cestou praxe: digitálne techniky sa majú uplatňovať tam, kde môžu pomôcť zodpovedať relevantné výskumné otázky, respektíve kde ponúkajú možnosti ich spracovania. To predpokladá v prvom rade vybudovanie infraštruktúry digitálneho výskumu, pozostávajúcej v podstate z programového prostredia pre spracovanie dát, vizualiácie a webového rozhrania. Táto infraštruktúra sa následne používa na spoluprácu v rámci digitálneho výskumu jedného, ale aj medzi viacerými ústavmi (napríklad v rámci združenia Historické vedy Mníchov).

 

Tieto začínajúce digitálne výskumné projekty majú dvojaký zmysel: na jednej strane v duchu položenej výskumnej otázky opisujú zbieranie a spracovanie dát, na druhej strane sú vďaka formátu digitálnych dát (transformovateľnosti) bezprostredne prístupné pre ďalší výskum. Viditeľné miesto prieniku medzi rozličnými spracovaniami zistených dát predstavuje ich interaktívne znázornenie (vizualizácia) pre a prostredníctvom jednotlivých vedcov. Prepojenie a internetová prezentácia vybraných výsledkov výskumu je okrem toho adresovaná medzinárodnej odbornej verejnosti.

 

1. septembra 2014 bola na Collegium Carolinum zriadená samostatná pozícia pre oblasť digitálnej historiografie. Jej cieľom je realizácia načrtnutých ťažísk – vybudovanie infraštruktúry, digitálna spolupráca, zbieranie, vizualizácia a spracovanie dát – predbežne v časovom horizonte dvoch rokov.

Novinky

Neuer Gaststipendiat und „Werkstattgespräch online“

Das Collegium Carolinum freut sich, einen neuen Gaststipendiaten begrüßen zu dürfen: den Kunsthistoriker Dr. Fabian Jonietz vom Kunsthistorischen Institut in Florenz. Viac...


CC digital

Mit diesem etwas ausführlicheren Newsletter möchten wir Sie auf existierende und in der Entwicklung befindliche digitale Angebote des CC hinweisen. Viac...


Öffnung der Wissenschaftlichen Bibliothek

Nach der kompletten Schließung der Wissenschaftlichen Bibliothek wird nun eine eingeschränkte Benutzung wieder möglich: Ab Montag, 11. Mai 2020 steht Ihnen das Bibliotheksteam Mo-Fr täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. Viac...


Call for Papers

International Workshop: Shaping the 'Socialist Self'? The Role of Psy-Sciences in Communist States of the Eastern Bloc (1948–1989)Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München