Digitálna historiografia

Digitálne vizualizované zobrazenie komunikácie medzi členmi Medzinárodnej komisie pre intelektuálnu spoluprácu (Einstein a iní) pri Spoločnosti národov 1922 – 1946 / URL: www.martingrandjean.ch/graph/ (Creative Commons BYNCSA 3.0)
  • OstData – Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung Viac...
  • Infraštruktúra digitálneho výskumu
    Viac...
  • Masaryk v nemeckom kontexte: korešpondencia a digitálne siete
    Viac...