Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Masaryk v nemeckom kontexte: korešpondencia a digitálne siete

Pôsobenie historickej osobnosti T. G. Masaryka ďaleko presahuje české a stredo-východoeurópske dejiny. V nedávnej dobe sa opäť začala venovať zvýšená pozornosť aj jeho úlohe rakúskeho intelektuála. Nemecký výskum však vníma Masaryka len okrajovo, hoci dokázateľne úzko komunikoval s nemeckou intelektuálnou scénou, kde bol dosť známy.

Intelektuálne dejiny neskorého 19. a začiatku 20. storočia sa síce v uplynulých rokoch vo zvýšenej miere venovali výskumu sietí kontaktov (networking) a diskurzov presahujúcich jednotlivé osobnosti, keďže životné svety intelektuálov a tvorba ideí sa tu chápu ako kolektívne fenomény. Rekonštrukcia intelektuálnych diskusií však doteraz len zriedka prekročila hranice niekdajšej železnej opony.

Cieľom projektu je vyplniť túto medzeru v bádaní a ukázať dôležitú úlohu T. G. Masaryka ako súčasti nemeckojazyčného intelektuálneho sveta jeho doby. Projekt si kladie tri základné otázky: 1.) forma a obsah intelektuálnej výmeny 2.) transfer a transformácia ideí v rozličných kontextoch a nakoniec 3.) vytváranie a premena samého intelektuála prostredníctvom diskurzu.

V rámci hľadaní odpovedí na tieto otázky je plánovaná digitálna edícia doteraz nepublikovanej korešpondencie Masaryka s nemeckými intelektuálmi v období rokov 1880-1937. Tento spôsob prezentácie umožní sprístupniť verejnosti časť výskumu a prameňov ešte pred ukončením projektu. Okrem z veľkej časti nespracovanej korešpondencie v archíve Masarykovho ústavu a Akadémie vied Českej republiky budú využité aj pramene z nemeckých univerzitných archívov.

Účelom spracovania korešpondencie má navyše byť následné využívanie jej obsahu a metadát prostredníctvom (digitálneho) network výskumu. Cieľom projektu teda nie len technicky pokročilá a otvorená prezentácia primárnych prameňov, ale aj vytvorenie inštrumentária digitálnych metód spracovania ďalších otázok, nadväzujúcich na doterajší výskum európskej intelektuálnej kultúry na prelome 19. a 20. storočia.

Od jari 2018 je Collegium Carolinum kooperačným partnerom v rámci projektu Masarykovho ústavu a Archívu akadémie vied Českej republiky „Medzinárodné korešpondenčné siete T. G. Masaryka a vznik Československa v roku 1918“. Projekt financuje Ministerstvo kultúry Českej Republiky v rámci programu NAKI II. (Výskum a vývoj národnej a kultúrnej identity).

Johannes Gleixner

Novinky

Werkstattgepsräche online

Am 25.11.2020 um 12 Uhr und am 2.12.2020 um 14 UhrViac...


Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München