Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Vodné hospodárstvo v Rumunsku a v Československu: O vodných snoch a vodných priestoroch v období štátneho socializmu. Ekologicko-historické porovnanie

 

Jedným z hlavných znakov režimov štátneho socializmu bolo budovanie nového spoločenského zriadenia. Plány týkajúce sa infraštruktúry v periférnych priestoroch pri tom hrali dôležitú úlohu. V tejto súvislosti venoval doterajší historický výskum len malú pozornosť problematike životného prostredia. Projekt preto skúma výstavbu vodných diel v slovenských a rumunských Karpatoch a diskusie na tému znečistenie vôd. Následne chce vyvodiť závery o vzťahu človeka a životného prostredia v rokoch 1945 až 1989.

Výskum si kladie tri základné otázky:

1. Aké predstavy o životnom prostredí a prírode prezrádzajú diskusie na tému znečistenie vôd a budovanie priehrad v Rumunsku a v Československu a aké mali dôsledky na vzťah k prírode?

2. Vychádzajúc zo (znovu) objavovania priestoru v dôsledku "spatial turn", pokladám budovanie a mnohoraké využitie priehrad zo strany občanov a režimu za „produkciu priestorov“. Aké následky mali tieto procesy na politickú, sociálnoekonomickú a kultúrnu situáciu v príslušných regiónoch? Zároveň sa vynára otázka, či tieto novovzniknuté priestory zmenili vnímanie periférie a pripútali ju bližšie k centru.

3. Ako treba hodnotiť prístup k životnému priestoru v Rumunsku a v Československu na základe vzájomného porovnania, resp. porovnania s inými krajinami? Existovali domáce tradície, bol vzorom Sovietsky zväz alebo Západ?


Arnošt Štanzel

 

Novinky

Stellenausschreibung

Wiss. Mitarbeiter*in in PragViac...


Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 23.12.2019 bis zum 6.1.2020 geschlossen. Am 7.1. sind wir wieder für Sie da.


Vortrag in der Prager Außenstelle am 12.12.2019

Kolja Lichy (Gießen): ,,Es ist wie ein Schleim“. Geld, Kredit und Zirkulation in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München