Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Vodné hospodárstvo v Rumunsku a v Československu: O vodných snoch a vodných priestoroch v období štátneho socializmu. Ekologicko-historické porovnanie

 

Jedným z hlavných znakov režimov štátneho socializmu bolo budovanie nového spoločenského zriadenia. Plány týkajúce sa infraštruktúry v periférnych priestoroch pri tom hrali dôležitú úlohu. V tejto súvislosti venoval doterajší historický výskum len malú pozornosť problematike životného prostredia. Projekt preto skúma výstavbu vodných diel v slovenských a rumunských Karpatoch a diskusie na tému znečistenie vôd. Následne chce vyvodiť závery o vzťahu človeka a životného prostredia v rokoch 1945 až 1989.

Výskum si kladie tri základné otázky:

1. Aké predstavy o životnom prostredí a prírode prezrádzajú diskusie na tému znečistenie vôd a budovanie priehrad v Rumunsku a v Československu a aké mali dôsledky na vzťah k prírode?

2. Vychádzajúc zo (znovu) objavovania priestoru v dôsledku "spatial turn", pokladám budovanie a mnohoraké využitie priehrad zo strany občanov a režimu za „produkciu priestorov“. Aké následky mali tieto procesy na politickú, sociálnoekonomickú a kultúrnu situáciu v príslušných regiónoch? Zároveň sa vynára otázka, či tieto novovzniknuté priestory zmenili vnímanie periférie a pripútali ju bližšie k centru.

3. Ako treba hodnotiť prístup k životnému priestoru v Rumunsku a v Československu na základe vzájomného porovnania, resp. porovnania s inými krajinami? Existovali domáce tradície, bol vzorom Sovietsky zväz alebo Západ?


Arnošt Štanzel

 

Novinky

Wechsel in der Geschäftsführung des CC

Am 1.7. hat Ulrike Lunow die Geschäftsführung des Collegium Carolinum übernommen – für die nächsten vier Jahre.Viac...


Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


Besuchen Sie uns auf Facebook!

Ab sofort ist das Collegium Carolinum in den sozialen Medien vertreten – mit einer Facebook-Seite!  Wir freuen uns, Sie mit dem neuen Auftritt gezielt und direkt über Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Forschungsprojekte...Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München