Spomínanie na lokálnej úrovni – príklad Ústí nad Labem po roku 1945

Projekt sa zaoberá reprezentáciami a praktikami osvojovania českého pohraničia od roku 1945 až do súčasnosti. V popredí stoja konštrukcie lokálnych, regionálnych a národných identít. Tento proces, ktorý sa začal bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny znovu začlenením roku 1938 Nemecku odstúpených československých území, sa skúma na príklade severočeského mesta Ústí nad Labem. Prevažná časť nemecky hovoriaceho obyvateľstva bola vysťahovaná, v meste zostala asi len štvrtina obyvateľov, ktorí v ňom žili pred skončením druhej svetovej vojny. Na nových obyvateľov bolo treba uskutočniť nábor, iní sa vrátili z vnútrozemia. Predmetom analýzy bude s tým spojená reinterpretácia lokálnej a regionálnej minulosti prostredníctvom rozprávania, symbolov, kultúrnych ustanovizní a historických zobrazení ako aj prostredníctvom pamäťovej politiky s dôrazom na napätie medzi nariadeniami ústredia, ich lokálnou realizáciou a každodenným adaptovaním.

 

Frauke Wetzel