Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Taviaci kotol Hoyerswerda? Procesy lokálneho spomínania v postsocialistickom priemyselnom meste po roku 1989

Orientačné tabule v Hoyerswerde

V dôsledku urýchlenej industrializácie NDR sa od päťdesiatych rokov z malého mesta Hoyerswerda stalo „druhé socialistické mesto“ – hneď po Eisenhüttenstadte. Vybudovanie kombinátu na spracovanie uhlia „Schwarze Pumpe“ (Čierna pumpa) v regióne Cottbus (základný kameň bol položený roku 1955), najväčšej priemyselnej investície v NDR na prelome 50. a 60. Rokov znamenalo prísľub nových pracovných miest a bytov. Neďaleká Hoyerswerda sa stala obytným komplexom „Čiernej pumpy“, kde po dobudovaní bývalo v panelových domoch asi 70 000 ľudí – medzi nimi veľa vysťahovalcov, prevažne zo Sliezska a z Československa. Mesto migrantov Hoyerswerda bolo plánovalé v duchu politickej ideológie: „nový priestor“ pre „nového človeka“. Koniec studenej vojny priniesol fázu politickej, ekonomickej a spoločenskej transformácie v zjednotenom Nemecku. Z Hoyerswerdy sa stalo „shrinking city“: v roku 2011 malo mesto už len 36 000 obyvateľov.
V kontextoch novovznikajúcej pluralitnej a demokratickej mestskej society po roku 1989, resp. dnes prekonaných historických (veľkých) príbehov z doby reálneho socializmu sa predmetom analýzy stávajú procesy spomínania, ktoré sa rozvíjali v interakcii na lokálnej úrovni pôsobiacich aktérov, napr. miestnych strán, združení migrantov a iných spolkov, (občianskych) iniciatív, ako aj mestských inštitúcií ako magistráty, múzeá a archívy. Tým sa do pozornosti dostávajú mediálne sprostredkované kolektívne akty spomínania (pamätné podujatia, verejné prejavy, písomné dokumenty, výstavy) ako aj diskusie o spomínaní v združeniach samých.
Do akej miery sa na lokálnej úrovni odrážajú celonárodné „veľké“ diskusie o procesoch (nútenej) migrácie? Vytvárajú sa v Hoyerswerde aspoň čiastočne „nezávislé“ formy spomínania? Akú funkciu majú spomienky na xenofóbne výtržnosti zo septembra 1991, ktoré z Hoyerswerdy urobili synonymum násilia pravicových extrémistov vo východnom Nemecku? Ako to súvisí so skúsenosťami útlaku a utrpenia z čias komunizmu? Okrem toho treba venovať pozornosť kolektívnemu spomínaniu Zväzu lužických Srbov „Domowina“, ktorý bol v Hoyerswerde založený už v roku 1912.

K. Erik Franzen


K. Erik Franzen vytvoril na vedeckom fóre hypotheses.org blog viažúci sa k projektu: http://hoyerswerda.hypotheses.org/

Novinky

Vortrag und Podiumsdiskussion via Zoom

Flucht und Vertreibung in europäischen Museen Montag, 5. Oktober, 18.00-19.30Viac...


Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München