Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Transformácia spomínania na nútenú migráciu počas druhej svetovej vojny na lokálnej úrovni. Miesta, témy a aktéri v postsocialistických priemyselných mestách po roku 1989

Projekt financovaný Poverencom spolkovej vlády pre kultúru a médiá (Der Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM) skúma zmeny lokálnych kultúr spomínania po systémovej transformácii po roku/v 1989 na príklade vybraných postsocialistických miest.

Projekt hľadá odpoveď na otázku, ako spolu súvisia spomienky rozličných lokálnych spoločenských skupín, týkajúce sa na migrácie počas druhej svetovej vojny. Dominujú spomienky istých spoločenských skupín, resp. interpretácia dejín istej „skupiny migrantov“? Viac...

Výskumné projekty

 • Dr. K. Erik Franzen
  Taviaci kotol  Hoyerswerda? Procesy lokálneho spomínania v postsocialistickom priemyselnom meste po roku 1989. Viac...
 • Adam Gajdoš
  Zmeny v politike spomínania v okruhu nedobrovoľných migrantov v kontexte druhej svetovej vojny: Košice po roku 1989. Viac...
 • Ulrike Lang
  Transformácia kultúry spomínania v Lodži po roku 1945. Viac...
 • Frauke Wetzel
  Spomínanie na lokálnej úrovni – príklad Ústí nad Labem po roku 1945. Viac...

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 24.12.2018 bis zum 4.1.2019 geschlossen. Am 7.1. sind wir wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


Neue CC-Publikation erschienen:

Katharina Aubele: Vertriebene Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. Engagement in Kirchen, Verbänden und Parteien 1945–1970Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München