Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Orálna história CC

Vedúci projektu: K. Erik Franzen


Projekt Orálna história CC je venovaný dejinám Collegia Carolina v duchu hesla: zaznamenávať hlasy rozličných ľudí, nechať ich vyrozprávať a načúvať im. Pre obdobie vzniku Collegia Carolina máme k dispozícii početné písomné pramene, na rozdiel od 60., 70. a dokonca aj 80. rokov uplynulého storočia, kde sú dejiny ústavu zdokumentované slabo, pričom pre toto dlhé obdobie chýbajú poväčšine aj fotografie. Projekt, ktorý sa rozbehol v roku 2017, treba chápať ako pokus vygenerovať pramenný materiál hovoreného slova o dejinách tejto šesťdesiatročnej nemeckej vedeckej ustanovizne a tým aspoň čiastočne vyplniť túto medzeru.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť zbierku zvukových záznamov o dejinách CC  prostredníctvom  narozprávaných, autobiografických rozhovorov so súčasníkmi (funkcionármi a členmi CC ako aj ďalších dobových svedectiev)  a nakoniec prezentovať získaný materiál a umožniť jeho používanie aj mimo vnútorných štruktúr ústavu. Ďalšie vyhodnocovanie údajov pre potreby komplexnejšej publikácie sa zatiaľ neplánuje.

V popredí tohto empiricko-historicky zameraného projektu stojí  subjektívne prežívanie respondentov. Pocity, individuálne pohľady a spomienky sa u opýtaných aktivujú podľa možnosti autonómnym spôsobom, približovanie konkrétnych obsahov sa v čo najväčšej miere ponecháva na rozprávačoch samých.

V optimálnom prípade sa týmto spôsobom získajú nielen nové poznatky o ústave, jeho aktéroch a spôsobe práce, ale tiež materiál o spolupráci medzi bohemistami v uplynulých  desaťročiach.

Orálna história CC predstavuje dlhodobý podnik, na ktorom sa podieľajú a spolupracujú oddelenia digitálneho dejepisectva a životopisných zbierok Collegia Carolina.Kontakt: K. Erik Franzen

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 24.12.2018 bis zum 4.1.2019 geschlossen. Am 7.1. sind wir wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


Neue CC-Publikation erschienen:

Katharina Aubele: Vertriebene Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. Engagement in Kirchen, Verbänden und Parteien 1945–1970Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München