Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Orálna história CC

Vedúci projektu: K. Erik Franzen


Projekt Orálna história CC je venovaný dejinám Collegia Carolina v duchu hesla: zaznamenávať hlasy rozličných ľudí, nechať ich vyrozprávať a načúvať im. Pre obdobie vzniku Collegia Carolina máme k dispozícii početné písomné pramene, na rozdiel od 60., 70. a dokonca aj 80. rokov uplynulého storočia, kde sú dejiny ústavu zdokumentované slabo, pričom pre toto dlhé obdobie chýbajú poväčšine aj fotografie. Projekt, ktorý sa rozbehol v roku 2017, treba chápať ako pokus vygenerovať pramenný materiál hovoreného slova o dejinách tejto šesťdesiatročnej nemeckej vedeckej ustanovizne a tým aspoň čiastočne vyplniť túto medzeru.

Cieľom tohto projektu je vytvoriť zbierku zvukových záznamov o dejinách CC  prostredníctvom  narozprávaných, autobiografických rozhovorov so súčasníkmi (funkcionármi a členmi CC ako aj ďalších dobových svedectiev)  a nakoniec prezentovať získaný materiál a umožniť jeho používanie aj mimo vnútorných štruktúr ústavu. Ďalšie vyhodnocovanie údajov pre potreby komplexnejšej publikácie sa zatiaľ neplánuje.

V popredí tohto empiricko-historicky zameraného projektu stojí  subjektívne prežívanie respondentov. Pocity, individuálne pohľady a spomienky sa u opýtaných aktivujú podľa možnosti autonómnym spôsobom, približovanie konkrétnych obsahov sa v čo najväčšej miere ponecháva na rozprávačoch samých.

V optimálnom prípade sa týmto spôsobom získajú nielen nové poznatky o ústave, jeho aktéroch a spôsobe práce, ale tiež materiál o spolupráci medzi bohemistami v uplynulých  desaťročiach.

Orálna história CC predstavuje dlhodobý podnik, na ktorom sa podieľajú a spolupracujú oddelenia digitálneho dejepisectva a životopisných zbierok Collegia Carolina.Kontakt: K. Erik Franzen

Novinky

23. Münchner Bohemisten-Treffen, Forum für Tschechien- und Slowakeiforschung

am 1.3.2019, an der Ludwig-Maximilians-Universität München von 10:00-18:00 Uhr.Viac...


Aktueller Hinweis zu den Öffnungszeiten der Bibliothek und des Instituts

Die Bibliothek und das Institut sind am 5.3.2019 (Faschingsdienstag) ab 13 Uhr geschlossen.


Neues Heft der Bohmia erschienen

Bohemia und Bohemia onlineViac...


Neue Graduierungsschriften erschienen

In der Digitalen Reihe der Graduierungsschriften publiziert das Collegium Carolinum sehr gute Master-, Magister- und Diplomarbeiten, die sich dem östlichen Europa widmen.Viac...


Call for Papers: Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei, 19.- 21. Jahrhundert

Jahrestagung des Collegium Carolinum in Kooperation mit dem Ústav českých dějin FF UK und dem Historický ústav SAV in Fischbachau/Bayern, 7.-10. November 2019Viac...


Jahresbericht und Neuerwerb Bibliothek

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Jahresbericht 2018 des Collegium Carolinum erschienen ist. Zudem möchten wir Sie zudem wieder über den Neuerwerb der Wissenschaftlichen Bibliothek informieren. Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München