Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Spomínanie na druhú svetovú vojnu v múzeách a pamätníkoch v Litve po roku 1989

Plánovaný výskumný projekt sa zaoberá vývinom muzeálnej prezentácie druhej svetovej vojny v kontexte historicko-politických zmien v Litve po osamostatnení od Sovietskeho zväzu. Jeho zámerom je odhaliť historicko-kultúrne symboly, ktoré v čase sovietskej vlády formovali verejný diskurz a vytvárali štátny kánon spomínania na "Veľkú vlasteneckú vojnu". So zmenenou kultúrou spomínania po roku 1989 stratilo pripomínanie druhej svetovej vojny historicko-politický potenciál a muselo ustúpiť témam, ktoré mali zjavne protisovietske zameranie a šírili predstavu Litvy ako obete. V súčasnosti sa druhá svetová vojna na štátnej úrovni tematizuje najmä v kontexte pripomínania holokaustu a nadobúda vizuálnu a materiálnu podobu výlučne na miestach, ktoré súvisia s masovým vraždením židovských občanov. Zreteľne sa tu prejavuje vizuálne miešanie naratívu obetí holokaustu, pre ktorý je príznačná emocionalizujúca a identifikačná didaktika, s naratívom litovských obetí sovietskeho teroru. Okrem aktuálneho, štátom podporovaného diskurzu je tu navyše prítomné pripomínanie vojny zo strany ďalších kolektívov (vojnoví veteráni, transnacionálne siete), ktoré majú vlastný vizuálny a rituálny charakter. Projekt venuje pozornosť aj muzeálnej prezentácii druhej svetovej vojny na oficiálnej historicko-politickej úrovni ako aj na úrovni neštátnej, sociálnej pamäte dnešnej Litvy.

 

Ektarina Makhotina

 

Novinky

Auszeichnung für die VCC-Publikation:

„Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45“. Viac...


Neuer Mitarbeiter

in der Außenstelle PragViac...


Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


Besuchen Sie uns auf Facebook!

Ab sofort ist das Collegium Carolinum in den sozialen Medien vertreten – mit einer Facebook-Seite!  Wir freuen uns, Sie mit dem neuen Auftritt gezielt und direkt über Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Forschungsprojekte...Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München