Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Pamätníky, pamiatky a kultúra spomínania na druhú svetovú vojnu na území dnešnej Českej republiky a vývin po roku 1945

Na území Českej republiky sa v súčasnosti nachádza vyše tisíc pamätníkov a pamätných miest, pripomínajúcich históriu druhej svetovej vojny alebo obete tohto konfliktu. Tieto pamätníky majú rozličné formy – od jednoduchých pamätných dosiek až po monumentálne pomníky, ktoré boli vybudované predovšetkým v čase komunistickej diktatúry a nezriedka interpretovali historické udalosti vo vtedajšom ideologickom kontexte. Niektoré pamätníky a pomníky boli odstránené, pretože nezodpovedali danej politickej situácii.

Cieľom projektu je analýza spomínania na udalosti druhej svetovej vojny (vrátane holokaustu) v Československu/Českej republike po roku 1945. Predmetom výskumu bude jazyk pamätníkov – to znamená výrazy, ktoré sa používali v týchto desaťročiach a spôsob, akým sa menil jazyk, resp. ako bol ovplyvňovaný vládnucim režimom. Projekt má ukázať, ako boli označovaní vinníci a obete (napr. „okupanti“, „fašisti“, „židovskí spoluobčania“), ktoré skupiny obetí sa uprednostňovali a ktoré, naopak, zamlčovali (napr. ako sa spomína na účasť sudetských Nemcov na protinacistickom odboji). Ďalej bude analyzované vizuálne stvárnenie pamätníkov (m. i. sochy alebo reliéfy vojakov, plačúce ženy) a symboly, ktoré sa na nich opakovane objavujú. Zvláštna pozornosť bude venovaná odstráneným a zmiznutým pamätníkom (hlavne po roku 1948 a po roku 1990).

Výskum nebude zahŕňať len samé pamätníky, ale aj kontext, v ktorom vznikli. U pamätníkov z komunistického obdobia sa bude sledovať miera deformácie historických udalostí (napr. pamätníky v oblastiach, ktoré boli oslobodené americkou armádou, ale ďakujú za oslobodenie sovietskej armáde). Projekt sa okrem toho usiluje opísať spôsob, akým pamätníky a pamiatky ovplyvňujú diskurz o dejinách druhej svetovej vojny ako aj ich príspevok k vytváraniu kolektívnej pamäte českej spoločnosti na túto periódu dejín.

Petr Koura

Novinky

24. Münchner Bohemisten-Treffen

am 6. März 2020 in MünchenViac...


Neue CC-Publikation erschienen

Veröffentlichungen des Collegium Carolinum Band 140Viac...


Buchpräsentationen in sieben Städten

Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen LändernViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München