Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Muzealizácia spomínania

Druhá svetová vojna a nacistická okupácia v oblasti múzeí, pamiatok a pamätníkov vo východnej Európe


Diskusie pri príležitosti 60. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v roku 1945 naznačili, že druhá svetová vojna a prvé povojnové roky v mnohých európskych štátoch stále predstavujú jeden z najdôležitejších referenčných bodov kolektívneho spomínania ako aj politickej inštrumentalizácie histórie v jednotlivých národných štátoch. Diskusie o múzeách, historických výstavách a pamiatkach tu zohrávali podstatnú úlohu. Najmä v postkomunistických štátoch východnej Európy viedla potreba prispôsobiť muzeálnu prezentáciu skúseností vojny a povojnového obdobia zmeneným politickým pomerom k založeniu viacerých nových historických múzeí. Zároveň došlo k reinterpretácii mnohých starších pamätníkov; pamiatky, pripomínajúce okupáciu počas druhej svetovej vojny, sa vybudovali nanovo, prípadne boli odstránené.

Cieľom projektu je tematizácia a výskum špecifickej sémantiky, prezentačnej logiky a funkcií muzeálnych prezentácií, pamiatok a pamätníkov. V centre záujmu je problematika tvorby kolektívnych identít prostredníctvom symbolického jazyka, prípadne prostredníctvom procesov integrácie a vylučovania. Analýza si kladie najmä otázku, ktoré tendencie sú príznačné pre procesy univerzalizácie pamäte, respektíve partikularizácie spomínania na okupáciu v Európe. Treba tu rozlišovať medzi nadnárodnými prezentáciami okupácie, skúsenosťami koncentračných táborov, holokaustu a prekonávaním symbolov, rozdeľujúcich jednotlivé európske oblasti spomínania.

Medzinárodný tím mladých vedcov skúma tieto problémy v rámci viacerých projektov, venovaných Bielorusku, Litve, Poľsku, Rusku a Česku. Dve medzinárodné konferencie vytvárajú možnosť reflexie v celoeurópskom meradle.

Novinky

Auszeichnung für die VCC-Publikation:

„Die Evakuierung der Deutschen aus der Slowakei 1944/45“. Viac...


Neuer Mitarbeiter

in der Außenstelle PragViac...


Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


Besuchen Sie uns auf Facebook!

Ab sofort ist das Collegium Carolinum in den sozialen Medien vertreten – mit einer Facebook-Seite!  Wir freuen uns, Sie mit dem neuen Auftritt gezielt und direkt über Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Forschungsprojekte...Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München