Muzealizácia nemeckej okupácie v novom národnom štáte: Bieloruská republika

Spomínanie na okupáciu v čase „Veľkej vlasteneckej vojny“ sa v rámci bieloruskej inštrumentalizácie histórie prezentuje ako vizitka štátu a predstavuje základný kameň nacionalistického naratívu hrdinov a obetí. Dizertačný projekt skúma muzealizáciu spomínania na nacistickú okupáciu v oblasti múzeí, pamiatok a pamätníkov. Keďže partizánsky mýtus bol v Bieloruskej socialistickej sovietskej republike mimoriadne rozšírený a od rozpadu ZSSR Bielorusko patrí medzi republiky, ktoré sa v tejto oblasti dištancovali od sovietskej minulosti iba v náznakoch, sústreďuje sa pozornosť predovšetkým na reprezentácie partizánskeho odboja. Výskum však zahŕňa aj miesta, pripomínajúce holokaust ako aj muzealizáciu zničených miest.

 

Výskumný projekt si kladie nasledujúce otázky: čím sa vyznačujú muzeálne reprezentácie „Veľkej vlasteneckej vojny“ v Bieloruskej republike? Akým spôsobom pamätníky partizánom, pamiatky a múzeá konštituujú a inscenujú národ? V akom vzťahu sú pamätné miesta partizánskeho odboja k iným pamätným miestam, pripomínajúcim nemeckú okupáciu? Prostredníctvom ktorých historicko-kultúrnych symbolov sa v povojnovom období muzealizoval a pripomínal holokaust? Akú úlohu hrajú tieto miesta v procese sprostredkovania histórie a v oblasti turizmu? Výskum zohľadňuje aj inštitucionálny rámec a techniky prezentácie skúmaných inštitúcií ako aj sociálne praktiky a iniciatívy v oblasti spomínania, ktorá je mimo pôsobnosti štátu. Zásadnou je otázka kontinuít a diskontinuít, prejavujúcich sa v Bieloruskej republike v oblasti muzealizácie druhej svetovej vojny počas zlomových rokov 1989/91.

 

Ekaterina Keding