Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Muzealizácia spomínania

Stála výstava Múzea varšavského povstania / Varšava

Druhá svetová vojna a nacistická okupácia v oblasti múzeí, pamiatok a pamätníkov vo východnej Európe

Doba riešenia projektu: október 2008 – september 2012
Vedúci projektu: Prof. Dr. Martin Schulze Wessel, Collegium Carolinum

Financovanie: VolkswagenStiftung, Förderinitiative "Einheit in der Vielfalt? Grundlagen und Voraussetzungen eines erweiterten Europas" (Nadácia Volkswagen, program Jednota v mnohorakosti? Základy a predpoklady rozšírenej Európy)

Vedúci a partneri projektu

Diskusie pri príležitosti 60. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v roku 1945 naznačili, že druhá svetová vojna a prvé povojnové roky v mnohých európskych štátoch stále predstavujú jeden z najdôležitejších referenčných bodov kolektívneho spomínania ako aj politickej inštrumentalizácie histórie v jednotlivých národných štátoch. Diskusie o múzeách, historických výstavách a pamiatkach tu zohrávali podstatnú úlohu. Najmä v postkomunistických štátoch východnej Európy viedla potreba prispôsobiť muzeálnu prezentáciu skúseností vojny a povojnového obdobia zmeneným politickým pomerom k založeniu viacerých nových historických múzeí. Viac...

Výskumné projekty

 • Monika Heinemann (koordinátorka projektu)
  Vojna a spomínanie na vojnu v múzeu. Druhá svetová vojna v poľských historických výstavách od 80. rokov 20. storočia.
  Viac...
 • Ekaterina Keding
  Muzealizácia nemeckej okupácie v novom národnom štáte: Bieloruská republika.
  Viac...
 • Petr Koura
  Pamätníky, pamiatky a kultúra spomínania na druhú svetovú vojnu na území dnešnej Českej republiky a vývin po roku 1945.
  Viac...
 • Hannah Maischein
  Vizuálna pamäť holokaustu v Poľsku (po roku 1945).
  Viac...
 • Piotr M. Majewski
  Spomínanie na miestach teroru: pamätníky koncentračných táborov vo východnej strednej Európe.
  Viac...
 • Ekaterina Makhotina
  Spomínanie na druhú svetovú vojnu v múzeách a pamätníkoch v Litve po roku 1989.
  Viac...


Konferencie 2011

Zwischen Geschichte und Politik: Der Zweite Weltkrieg in Museen und Gedenkstätten im westlichen und östlichen Europa

München, 29.6.–1.7.2011
Call for Papers; English Version
Programm
Flyer, Plakat


Konferencie 2009

Medien zwischen Fiction-Making und Realitätsanspruch – Konstruktionen historischer Erinnerung

München, 29.6.–1.7.2011
Call for Papers

Programm


Novinky

Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Viac...


Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München