Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Organizácie obetí nacizmu v Československu a v nástupníckych štátoch od roku 1989 do súčasnosti

Porovnanie Českej a Slovenskej republiky


Dizertačný projekt sa zaoberá organizáciami obetí, založenými alebo obnovenými po roku 1989, a ich diskurzom. Veľmi rozdielna politická situácia v oboch skúmaných krajinách v rokoch druhej svetovej vojny výrazne ovplyvnila neskoršiu kultúru spomínania, ktorá je analyzovaná na príklade nasledujúcich organizácií: Český svaz bojovníků za svobodu, Terezinská iniciativa, Výbor pro odškodnění romského holokaustu, Kruh občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí na českej strane a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Hidden Child a Združenie väzňov nacistických koncentračných táborov na slovenskej strane.

Projekt analyzuje a porovnáva vývin kultúr spomínania a diskurzov obetí v prostredí uvedených zväzov a združení. Detailný výskum je venovaný hlavne vývinu, definícii a sémantike pojmu obete v jednotlivých zväzoch a združeniach, ich sebavnímaniu a vnímaniu iných skupín obetí ako aj väčšinovej spoločnosti.

Cieľom projektu je prinajmenšom znížiť deficity vo výskume tematických oblastí diskurzu a organizácie obetí, ktoré sa týkajú tak Českej ako aj Slovenskej republiky.

 

Václava Kutter Bubnová

Novinky

Stellenausschreibung im Bereich Digital Humanities

Wissenschaftlicher Mitarbeiter/Wissenschaftliche Mitarbeiterin (m/w/d) mit einer Ausbildung im Bereich Digital Humanities gesuchtViac...


24. Münchner Bohemisten-Treffen

am 6. März 2020 in MünchenViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München