Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Transnacionálni sprostredkovatelia informácií

Migrácia československých novinárov a ich činnosť pre Radio Free Europe v Mníchove (1950-1970)Rozhlas patril medzi najdôležitejšie médiá studenej vojny. Rozhlasové vlny umožňovali komunikáciu medzi spoločnosťami "Západu" a "Východu" v dobe, keď sa slobodná výmena informácií mezi oboma blokmi zdala nemožnou. Výskumný projekt, prebiehajúci od roku 2009, sa zameriava na americkú stanicu Radio Free Europe (RFE), ktorá ako aktér studenej vojny sprostredkovala informácie v európsko-americkom medzipriestore. Radio Free Europe od začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia sídlilo v Mníchove.

Výskum sa sústreďuje na československú redakciu Radio Free Europe, ktorá zamestnávala predovšetkým českých a slovenských emigrantov.Títo svojím vysielaním do Československa poskytovali krajanom alternatívne spravodajstvo o politickej a spoločenskej situácii v ich krajine ako aj o "západnej" kultúre. Hoci bolo príjem RFE v Československu zakázaný, predstavovala stanica pre mnohých Čechov a Slovákov jeden z mála alternatívnych zdrojov informácií.

Cieľom výskumného projektu je analýza rozličných smerov transferu informácií a procesov ich generovania v trojuholníku nemecko-českoslovnensko-amerických vzťahov: medzi nemeckou hostiteľskou spoločnosťou, americkým pracovným prostredím a Československom ako krajinou pôvodu emigrantov a zároveň cieľom rozhlasového vysielania.

Výskumný projekt je súčasťou Bayerischer Forschungsverbund: "Migration und Wissen" (Bavorské výskumné združenie: Migrácia a poznanie). Združenie je financované Bavorským ministerstvom vedy, výskumu a umenia.

 


Novinky

Neues Projekt

zur Jüdischen Geschichte in den Böhmischen LändernViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München