Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Kontaktno-lingvistický výskum jazykovej akulturácie odsunutých v Mecklenbursku

Oblasť výskumu projektu jazykovej akulturácie: mesto Rostock, mestečko Schwaan a okolité obce

Na príklade regiónu Mecklenbursko projekt skúma dôsledky masového prisťahovalectva odsunutých Nemcov z Československa na príslušné dialekty a kvázi štandardný regionálny jazyk a opisuje ich dodatočné pôsobenie až do súčasnosti.

Výskumný projekt sústreďuje pozornosť na jazykovú akulturáciu v rámci komplexného procesu integrácie odsunutých Nemcov, čím tematizuje problém, ktorý lingvistika napriek jeho jazykovohistorickému významu doteraz skúmala len zriedkavo. V spoločenských podmienkach povojnového Mecklenburska sa tzv. „presídlenci“ prispôsobovali novým jazykovým pomerom najmä tým, že si osvojovali dolnonemecké nárečie, ale aj jednostrannou štrukturálnou advergenciou mecklenburskej spisovnej nemčiny. V situácii úzkych kontaktov so starousadlíkmi dochádzalo v oveľa menšej miere aj k vzájomnej konvergencii na seba narážajúcich alochtónnych a autochtónnych jazykových variet.


Aby bolo možné presne určiť stupeň (vzájomnej) jazykovej akulturácie, uskutočnia sa nahrávky a jazykové testy pamätníkov prvých povojnových desaťročí ako aj ich potomkov a ich vybrané fonetické a morfosyntaktické príznaky budú predmetom kvantitatívnej analýzy. Skúmať sa bude len jazyk odsunutých z dialektologických oblastí stredného a horného Nemecka (Sliezsko, Čechy, Morava, Slovensko atď.), ktorí pred odsunom nemali kontakt s dolnonemeckými ani severonemeckými regionalizmami. Týmto spôsobom sa dajú zreteľnejšie stanoviť konštelácie jazykových kontaktov.

PD Dr. Klaas-Hinrich Ehlers

 

Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München