Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Kontaktno-lingvistický výskum jazykovej akulturácie odsunutých v Mecklenbursku

Oblasť výskumu projektu jazykovej akulturácie: mesto Rostock, mestečko Schwaan a okolité obce

Na príklade regiónu Mecklenbursko projekt skúma dôsledky masového prisťahovalectva odsunutých Nemcov z Československa na príslušné dialekty a kvázi štandardný regionálny jazyk a opisuje ich dodatočné pôsobenie až do súčasnosti.

Výskumný projekt sústreďuje pozornosť na jazykovú akulturáciu v rámci komplexného procesu integrácie odsunutých Nemcov, čím tematizuje problém, ktorý lingvistika napriek jeho jazykovohistorickému významu doteraz skúmala len zriedkavo. V spoločenských podmienkach povojnového Mecklenburska sa tzv. „presídlenci“ prispôsobovali novým jazykovým pomerom najmä tým, že si osvojovali dolnonemecké nárečie, ale aj jednostrannou štrukturálnou advergenciou mecklenburskej spisovnej nemčiny. V situácii úzkych kontaktov so starousadlíkmi dochádzalo v oveľa menšej miere aj k vzájomnej konvergencii na seba narážajúcich alochtónnych a autochtónnych jazykových variet.


Aby bolo možné presne určiť stupeň (vzájomnej) jazykovej akulturácie, uskutočnia sa nahrávky a jazykové testy pamätníkov prvých povojnových desaťročí ako aj ich potomkov a ich vybrané fonetické a morfosyntaktické príznaky budú predmetom kvantitatívnej analýzy. Skúmať sa bude len jazyk odsunutých z dialektologických oblastí stredného a horného Nemecka (Sliezsko, Čechy, Morava, Slovensko atď.), ktorí pred odsunom nemali kontakt s dolnonemeckými ani severonemeckými regionalizmami. Týmto spôsobom sa dajú zreteľnejšie stanoviť konštelácie jazykových kontaktov.

PD Dr. Klaas-Hinrich Ehlers

 

Novinky

Feierliche Eröffnung des SFB 1369 Vigilanzkulturen am 11.12.2019

Festvortrag von Joseph Vogl (Berlin): Epoche des Amok an der LMU München, Geschwister-Scholl-Platz 1, Große Aula, 19.00 Uhr Viac...


Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 23.12.2019 bis zum 6.1.2020 geschlossen. Am 7.1. sind wir wieder für Sie da.


Vortrag in der Prager Außenstelle am 12.12.2019

Kolja Lichy (Gießen): ,,Es ist wie ein Schleim“. Geld, Kredit und Zirkulation in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München