Kontaktno-lingvistický výskum jazykovej akulturácie odsunutých v Mecklenbursku


Projekt Nemeckej výskumnej nadácie (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) v rámci Collegia Carolina
Riešiteľ a koordinátor projektu: 
PD Dr. Klaas-Hinrich Ehlers


Na príklade regiónu Mecklenbursko projekt skúma dôsledky masového prisťahovalectva odsunutých Nemcov z Československa na príslušné dialekty a kvázi štandardný regionálny jazyk a opisuje ich dodatočné pôsobenie až do súčasnosti. Viac...

Oblasť výskumu projektu jazykovej akulturácie: mesto Rostock, mestečko Schwaan a okolité obce