Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Evakuácia Nemcov zo Slovenska v rokoch 1944/45. Skupina obyvateľov medzi Slovenským národným povstaním a agóniou národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky

Evakuácia školákov z Handlovej/Krickerhau v roku 1944

Výskumný projekt Collegia Carolina v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied


Projekt je financovaný Spolkovým úradom pre kultúru a médiá v rámci Podporného akademického programu pre kultúru a dejiny Nemcov vo východnej Európe.


Riešitelia projektu:
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
PhDr. Martina Fiamová, PhD.
Dr. Martin Zückert


Evakuácia civilného nemeckého obyvateľstva zo Slovenska v rokoch 1944/45 doteraz nebola vnímaná v širších súvislostiach. Z perspektívy všeobecnej situácie v poslednom roku druhej svetovej vojny usiluje projekt o analýzu evakuácie v kontexte národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky, pôsobenia Slovenského štátu a vývinu na dotyčných územiach.

 

Evakuácia a útek civilného nemeckého obyvateľstva z východnej Európy v rokoch 1944/45 sa dodnes spája hlavne s dianím v bývalých východných nemeckých provinciách. Oveľa menší záujem vyvolával vývin v štátoch východnej strednej a juhovýchodnej Európy pod nemeckou nadvládou. Migrácia asi pol milióna ľudí z Rumunska, srbského Banátu, Chorvátska, Maďarska a Slovenska vyvolaná vojnovou situáciou a riadená nemeckými úradmi mala regionálne špecifiká. Ovplyvňovali ju napäté vzťahy medzi národno-socialistickým systémom vlády, ktorý sa vo svojej záverečnej fáze naposledy radikalizoval,  jednotlivými kolaborantskými režimami. Existujúce štúdie posudzujú evakuačné opatrenia nemeckých úradov v poslednej fáze vojny zväčša izolovane. Nezohľadňujú pri tom súvislosti s národnosocialistickou okupačnou a presídľovacou politikou ani paralelný vývin v príslušných štátoch.

 

Dejiny evakuácie zo Slovenska bude skúmať nemecko-slovenský tím. Okrem spracovania historických udalostí mu pôjde predovšetkým o kontextualizáciu diania s ohľadom na následky národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky pretrvávajúce až do záveru vojny a na vojenský vývin. Okrem porovnávacej perspektívy so súčasne prebiehajúcou evakuáciou nemeckého obyvateľstva z juhovýchodnej Európy sem patrí najmä zohľadnenie evakuácie, ktorú v rovnakom čase uskutočňoval Slovenský štát ako aj ďalších migrácií v krajine. Zohľadniť však treba aj opatrenia nemeckých a slovenských úradov na zabezpečenie pracovných síl, ktoré boli v rokoch 1944/45 neoddeliteľne spojené s predmetnými evakuačnými a ústupovými aktivitami. Navyše sa plánujú dve regionálne sondy do oblastí nemeckého osídlenia na Slovensku počas a po potlačení Slovenského národného povstania. Ich prostredníctvom budú analyzované postoje zúčastnených k politicko-vojenskému dianiu ako aj ku konkrétnym evakuačným opatreniam. Nakoniec je treba preskúmať aj hodnotenie diania z povojnového obdobia. Výsledky bádania budú zverejnené v projektovej publikácii. Za účelom predstavenia a diskusie prvých predbežných výsledkov sa má v roku 2017 konať workshop.

 

Kontakt: Martin Zückert

Novinky

23. Münchner Bohemisten-Treffen, Forum für Tschechien- und Slowakeiforschung

am 1.3.2019, an der Ludwig-Maximilians-Universität München von 10:00-18:00 Uhr.Viac...


Aktueller Hinweis zu den Öffnungszeiten der Bibliothek und des Instituts

Die Bibliothek und das Institut sind am 5.3.2019 (Faschingsdienstag) ab 13 Uhr geschlossen.


Neues Heft der Bohmia erschienen

Bohemia und Bohemia onlineViac...


Neue Graduierungsschriften erschienen

In der Digitalen Reihe der Graduierungsschriften publiziert das Collegium Carolinum sehr gute Master-, Magister- und Diplomarbeiten, die sich dem östlichen Europa widmen.Viac...


Call for Papers: Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei, 19.- 21. Jahrhundert

Jahrestagung des Collegium Carolinum in Kooperation mit dem Ústav českých dějin FF UK und dem Historický ústav SAV in Fischbachau/Bayern, 7.-10. November 2019Viac...


Jahresbericht und Neuerwerb Bibliothek

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Jahresbericht 2018 des Collegium Carolinum erschienen ist. Zudem möchten wir Sie zudem wieder über den Neuerwerb der Wissenschaftlichen Bibliothek informieren. Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München