Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Evakuácia Nemcov zo Slovenska v rokoch 1944/45. Skupina obyvateľov medzi Slovenským národným povstaním a agóniou národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky

Evakuácia školákov z Handlovej/Krickerhau v roku 1944

Výskumný projekt Collegia Carolina v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied


Projekt je financovaný Spolkovým úradom pre kultúru a médiá v rámci Podporného akademického programu pre kultúru a dejiny Nemcov vo východnej Európe.


Riešitelia projektu:
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
PhDr. Martina Fiamová, PhD.
Dr. Martin Zückert


Evakuácia civilného nemeckého obyvateľstva zo Slovenska v rokoch 1944/45 doteraz nebola vnímaná v širších súvislostiach. Z perspektívy všeobecnej situácie v poslednom roku druhej svetovej vojny usiluje projekt o analýzu evakuácie v kontexte národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky, pôsobenia Slovenského štátu a vývinu na dotyčných územiach.

 

Evakuácia a útek civilného nemeckého obyvateľstva z východnej Európy v rokoch 1944/45 sa dodnes spája hlavne s dianím v bývalých východných nemeckých provinciách. Oveľa menší záujem vyvolával vývin v štátoch východnej strednej a juhovýchodnej Európy pod nemeckou nadvládou. Migrácia asi pol milióna ľudí z Rumunska, srbského Banátu, Chorvátska, Maďarska a Slovenska vyvolaná vojnovou situáciou a riadená nemeckými úradmi mala regionálne špecifiká. Ovplyvňovali ju napäté vzťahy medzi národno-socialistickým systémom vlády, ktorý sa vo svojej záverečnej fáze naposledy radikalizoval,  jednotlivými kolaborantskými režimami. Existujúce štúdie posudzujú evakuačné opatrenia nemeckých úradov v poslednej fáze vojny zväčša izolovane. Nezohľadňujú pri tom súvislosti s národnosocialistickou okupačnou a presídľovacou politikou ani paralelný vývin v príslušných štátoch.

 

Dejiny evakuácie zo Slovenska bude skúmať nemecko-slovenský tím. Okrem spracovania historických udalostí mu pôjde predovšetkým o kontextualizáciu diania s ohľadom na následky národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky pretrvávajúce až do záveru vojny a na vojenský vývin. Okrem porovnávacej perspektívy so súčasne prebiehajúcou evakuáciou nemeckého obyvateľstva z juhovýchodnej Európy sem patrí najmä zohľadnenie evakuácie, ktorú v rovnakom čase uskutočňoval Slovenský štát ako aj ďalších migrácií v krajine. Zohľadniť však treba aj opatrenia nemeckých a slovenských úradov na zabezpečenie pracovných síl, ktoré boli v rokoch 1944/45 neoddeliteľne spojené s predmetnými evakuačnými a ústupovými aktivitami. Navyše sa plánujú dve regionálne sondy do oblastí nemeckého osídlenia na Slovensku počas a po potlačení Slovenského národného povstania. Ich prostredníctvom budú analyzované postoje zúčastnených k politicko-vojenskému dianiu ako aj ku konkrétnym evakuačným opatreniam. Nakoniec je treba preskúmať aj hodnotenie diania z povojnového obdobia. Výsledky bádania budú zverejnené v projektovej publikácii. Za účelom predstavenia a diskusie prvých predbežných výsledkov sa má v roku 2017 konať workshop.

 

Kontakt: Martin Zückert

Novinky

Stellenausschreibung

Wiss. Mitarbeiter*in in PragViac...


Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 23.12.2019 bis zum 6.1.2020 geschlossen. Am 7.1. sind wir wieder für Sie da.


Vortrag in der Prager Außenstelle am 12.12.2019

Kolja Lichy (Gießen): ,,Es ist wie ein Schleim“. Geld, Kredit und Zirkulation in der Habsburgermonarchie des 18. Jahrhunderts Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München