Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Evakuácia Nemcov zo Slovenska v rokoch 1944/45. Skupina obyvateľov medzi Slovenským národným povstaním a agóniou národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky

Evakuácia školákov z Handlovej/Krickerhau v roku 1944

Výskumný projekt Collegia Carolina v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied


Projekt je financovaný Spolkovým úradom pre kultúru a médiá v rámci Podporného akademického programu pre kultúru a dejiny Nemcov vo východnej Európe.


Riešitelia projektu:
PhDr. Michal Schvarc, PhD.
PhDr. Martina Fiamová, PhD.
Dr. Martin Zückert


Evakuácia civilného nemeckého obyvateľstva zo Slovenska v rokoch 1944/45 doteraz nebola vnímaná v širších súvislostiach. Z perspektívy všeobecnej situácie v poslednom roku druhej svetovej vojny usiluje projekt o analýzu evakuácie v kontexte národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky, pôsobenia Slovenského štátu a vývinu na dotyčných územiach.

 

Evakuácia a útek civilného nemeckého obyvateľstva z východnej Európy v rokoch 1944/45 sa dodnes spája hlavne s dianím v bývalých východných nemeckých provinciách. Oveľa menší záujem vyvolával vývin v štátoch východnej strednej a juhovýchodnej Európy pod nemeckou nadvládou. Migrácia asi pol milióna ľudí z Rumunska, srbského Banátu, Chorvátska, Maďarska a Slovenska vyvolaná vojnovou situáciou a riadená nemeckými úradmi mala regionálne špecifiká. Ovplyvňovali ju napäté vzťahy medzi národno-socialistickým systémom vlády, ktorý sa vo svojej záverečnej fáze naposledy radikalizoval,  jednotlivými kolaborantskými režimami. Existujúce štúdie posudzujú evakuačné opatrenia nemeckých úradov v poslednej fáze vojny zväčša izolovane. Nezohľadňujú pri tom súvislosti s národnosocialistickou okupačnou a presídľovacou politikou ani paralelný vývin v príslušných štátoch.

 

Dejiny evakuácie zo Slovenska bude skúmať nemecko-slovenský tím. Okrem spracovania historických udalostí mu pôjde predovšetkým o kontextualizáciu diania s ohľadom na následky národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky pretrvávajúce až do záveru vojny a na vojenský vývin. Okrem porovnávacej perspektívy so súčasne prebiehajúcou evakuáciou nemeckého obyvateľstva z juhovýchodnej Európy sem patrí najmä zohľadnenie evakuácie, ktorú v rovnakom čase uskutočňoval Slovenský štát ako aj ďalších migrácií v krajine. Zohľadniť však treba aj opatrenia nemeckých a slovenských úradov na zabezpečenie pracovných síl, ktoré boli v rokoch 1944/45 neoddeliteľne spojené s predmetnými evakuačnými a ústupovými aktivitami. Navyše sa plánujú dve regionálne sondy do oblastí nemeckého osídlenia na Slovensku počas a po potlačení Slovenského národného povstania. Ich prostredníctvom budú analyzované postoje zúčastnených k politicko-vojenskému dianiu ako aj ku konkrétnym evakuačným opatreniam. Nakoniec je treba preskúmať aj hodnotenie diania z povojnového obdobia. Výsledky bádania budú zverejnené v projektovej publikácii. Za účelom predstavenia a diskusie prvých predbežných výsledkov sa má v roku 2017 konať workshop.

 

Kontakt: Martin Zückert

Novinky

Werkstattgepsräche online

Am 25.11.2020 um 12 Uhr und am 2.12.2020 um 14 UhrViac...


Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München