Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Výskum

Digitálna historiografia

 • OstData – Forschungsdatendienst für die Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung
  Viac...
 • Infraštruktúra digitálneho výskumu
  Viac...
 • Korrespondierende Wissenschaft: Die Historiker der „Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen“ 1891 1945
  Viac...
 • Masaryk v nemeckom kontexte: korešpondencia a digitálne siete
  Viac...

Dejiny spomínania

 • Orálna história CC

  Viac...
 • Transformácia spomínania na nútenú migráciu počas druhej svetovej vojny na lokálnej úrovni. Miesta, témy a aktéri v postsocialistických priemyselných mestách po roku 1989
  Viac...
 • Muzealizácia spomínania.Druhá svetová vojna a nacistická okupácia v oblasti múzeí, pamiatok a pamätníkov vo východnej Európe (Doba riešenia projektu: október 2008–september 2012)
  Viac...
 • Diskurzy organizácií obetí: porovnanie Nemecka, Česka a Slovenska (unkončený)
  Viac...

Dejiny migrácie

 • Evakuácia Nemcov zo Slovenska v rokoch 1944/45. Skupina obyvateľov medzi Slovenským národným povstaním a agóniou národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky
  Viac...
 • Kontaktno-lingvistický výskum jazykovej akulturácie odsunutých v Mecklenbursku
  Viac...
 • Predstavy a politická angažovanosť vyhnaných žien v prvých rokoch Spolkovej republiky Nemecko (unkončený)
  Viac...
 • Transnacionálni sprostredkovatelia informácií. Migrácia československých novinárov a ich činnosť pre Radio Free Europe v Mníchove (1950–1970) (unkončený)
  Viac...

Praktiky a predstavy o poriadku

 • Cisárov písací stôl: miesto politických rozhodnutí habsburskej monarchie? František Jozef I. a jeho kabinetná kancelária
  Viac...
 • Kriminalita druhých. Etnické kriminalizovanie v provinciách Východného Pruska a v českých krajinách (1871–1914)
  Viac...
 • Riadenie rozmanitosti. Predstavy o federalizme v Habsburskej monarchii a v nástupníckych štátoch
  Viac...
 • Edvard Beneš a národnostné menšiny v Československu medzi mierovou konferenciou v Paríži a Mníchovskou dohodou (unkončený)
  Viac...
 • Štát, podniky a robotníctvo v plánovanom hospodárstve. Český a moravský priemysel medzi nacionálnym socializmom a ľudovou demokraciou (1938–1950)
  (unkončený).
  Viac...
 • Politické a kultúrne lojality v modernej východnej strednej Európe (unkončený)
  Viac...
 • „Vigilanzkulturen: Transformationen – Räume – Techniken
  Viac...

Náboženské dejiny

 • Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern
  Viac...
 • Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí
  Viac...
 • Medzinárodný doktorandský seminár: Náboženské kultúry v Európe v 19. a 20. Storočí
  Viac...
 • Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert (gemeinsam mit der Ackermann-Gemeinde München; gefördert vom Versöhnungsfonds bei Renovabis; Juli 2004–März 2009)
  Viac...

Jazyk a literatúra

 • Objav materinského jazyka: okcitánčina, jidiš a bieloruština medzi regionálnym nadšením, odborným filologickým diskurzom a národnou agitáciou
  Viac…
 • Sprachwandel in den Zuwanderungsgebieten von Flucht und Vertreibung
  Viac…

Dejiny životného prostredia a infraštruktúry

 • Grenzen der Erschließung: Staatliche Strukturpolitik in zwei europäischen Bergregionen im Systemvergleich (1945–1989). Viac...
 • Sprístupnenie Karpát. Štrukturálna politika štátu, spory o využívanie a ekologické zmeny horského regiónu v období štátneho sozializmu 1945–1989
  Viac...

Partnerské projekty

 • Doktorandská škola východoeurópskych a juhovýchodoeurópskych štúdií
  Viac... 
 • Medzinárodný doktorandský seminár: Náboženské kultúry v Európe v 19. a 20. storočí
  Viac...

Ďalšie projekty

Novinky

Werkstattgepsräche online

Am 25.11.2020 um 12 Uhr und am 2.12.2020 um 14 UhrViac...


Call for Papers: Überlebendenverbände: Erinnerungsgemeinschaften und politische Akteure im Kalten Krieg

Workshop am 19./20. April 2021 in Wien. Deadline für Bewerbungen ist der 6. Dezember 2020Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München