Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Výskum

Digitálna historiografia

 • Infraštruktúra digitálneho výskumu
  Viac...
 • Masaryk v nemeckom kontexte: korešpondencia a digitálne siete
  Viac...

Dejiny spomínania

 • Oral History CC
  Viac...
 • Transformácia spomínania na nútenú migráciu počas druhej svetovej vojny na lokálnej úrovni. Miesta, témy a aktéri v postsocialistických priemyselných mestách po roku 1989
  Viac...
 • Muzealizácia spomínania.Druhá svetová vojna a nacistická okupácia v oblasti múzeí, pamiatok a pamätníkov vo východnej Európe (Doba riešenia projektu: október 2008–september 2012)
  Viac...
 • Diskurzy organizácií obetí: porovnanie Nemecka, Česka a Slovenska (unkončený)
  Viac...

Dejiny migrácie

 • Evakuácia Nemcov zo Slovenska v rokoch 1944/45. Skupina obyvateľov medzi Slovenským národným povstaním a agóniou národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky
  Viac...
 • Kontaktno-lingvistický výskum jazykovej akulturácie odsunutých v Mecklenbursku
  Viac...
 • Predstavy a politická angažovanosť vyhnaných žien v prvých rokoch Spolkovej republiky Nemecko (unkončený)
  Viac...
 • Transnacionálni sprostredkovatelia informácií. Migrácia československých novinárov a ich činnosť pre Radio Free Europe v Mníchove (1950–1970) (unkončený)
  Viac...

Praktiky a predstavy o poriadku

 • Der Schreibtisch des Kaisers: Ort der Politik und Entscheidung in der Habsburgermonarchie? Franz Joseph I und dessen Kabinettskanzlei
  Viac...
 • Objav materinského jazyka: okcitánčina, jidiš a bieloruština medzi regionálnym nadšením, odborným filologickým diskurzom a národnou agitáciou
  Viac...
 • Kriminalita druhých. Etnické kriminalizovanie v provinciách Východného Pruska a v českých krajinách (1871–1914)
  Viac...
 • Riadenie rozmanitosti. Predstavy o federalizme v Habsburskej monarchii a v nástupníckych štátoch
  Viac...
 • Edvard Beneš a národnostné menšiny v Československu medzi mierovou konferenciou v Paríži a Mníchovskou dohodou (unkončený)
  Viac...
 • Štát, podniky a robotníctvo v plánovanom hospodárstve. Český a moravský priemysel medzi nacionálnym socializmom a ľudovou demokraciou (1938–1950)
  (unkončený).
  Viac...
 • Politické a kultúrne lojality v modernej východnej strednej Európe (unkončený)
  Viac...

Náboženské dejiny

 • Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert
  Viac...
 • Medzinárodný doktorandský seminár: Náboženské kultúry v Európe v 19. a 20. Storočí
  Viac...
 • Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert (gemeinsam mit der Ackermann-Gemeinde München; gefördert vom Versöhnungsfonds bei Renovabis; Juli 2004–März 2009)
  Viac...

Dejiny životného prostredia a infraštruktúry

 • Sprístupnenie Karpát. Štrukturálna politika štátu, spory o využívanie a ekologické zmeny horského regiónu v období štátneho sozializmu 1945–1989
  Viac...

Partnerské projekty

 • Doktorandská škola východoeurópskych a juhovýchodoeurópskych štúdií
  Viac... 
 • Medzinárodný doktorandský seminár: Náboženské kultúry v Európe v 19. a 20. storočí
  Viac...

Ďalšie projekty

Novinky

Nachruf

Am 11. Juni 2018 verstarb für uns unerwartet unsere Kollegin Gabriele Zeller.Viac...


Neueste Titel der Wissenschaftlichen Bibliothek

Anfang März 2018 wurde der neue Lesesaal der Wissenschaftlichen Bibliothek feierlich eröffnet. Seither steht Besuchern wieder der vollumfängliche Bibliotheksservice zur Verfügung. Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München