Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Výskum

Digitálna historiografia

 • Infraštruktúra digitálneho výskumu
  Viac...
 • Masaryk v nemeckom kontexte: korešpondencia a digitálne siete
  Viac...

Dejiny spomínania

 • Transformácia spomínania na nútenú migráciu počas druhej svetovej vojny na lokálnej úrovni. Miesta, témy a aktéri v postsocialistických priemyselných mestách po roku 1989
  Viac...
 • Muzealizácia spomínania.Druhá svetová vojna a nacistická okupácia v oblasti múzeí, pamiatok a pamätníkov vo východnej Európe (Doba riešenia projektu: október 2008–september 2012)
  Viac...
 • Diskurzy organizácií obetí: porovnanie Nemecka, Česka a Slovenska (unkončený)
  Viac...

Dejiny migrácie

 • Evakuácia Nemcov zo Slovenska v rokoch 1944/45. Skupina obyvateľov medzi Slovenským národným povstaním a agóniou národno-socialistickej etnickej a presídľovacej politiky
  Viac...
 • Kontaktno-lingvistický výskum jazykovej akulturácie odsunutých v Mecklenbursku
  Viac...
 • Predstavy a politická angažovanosť vyhnaných žien v prvých rokoch Spolkovej republiky Nemecko (unkončený)
  Viac...
 • Transnacionálni sprostredkovatelia informácií. Migrácia československých novinárov a ich činnosť pre Radio Free Europe v Mníchove (1950–1970) (unkončený)
  Viac...

Praktiky a predstavy o poriadku

 • Riadenie rozmanitosti. Predstavy o federalizme v Habsburskej monarchii a v nástupníckych štátoch
  Viac...
 • Objav materinského jazyka: okcitánčina, jidiš a bieloruština medzi regionálnym nadšením, odborným filologickým diskurzom a národnou agitáciou
  Viac...
 • Kriminalita druhých. Etnické kriminalizovanie v provinciách Východného Pruska a v českých krajinách (1871–1914)
  Viac...
 • Edvard Beneš a národnostné menšiny v Československu medzi mierovou konferenciou v Paríži a Mníchovskou dohodou (unkončený)
  Viac...
 • Štát, podniky a robotníctvo v plánovanom hospodárstve. Český a moravský priemysel medzi nacionálnym socializmom a ľudovou demokraciou (1938–1950)
  (unkončený).
  Viac...
 • Politické a kultúrne lojality v modernej východnej strednej Európe (unkončený)
  Viac...

Náboženské dejiny

 • Handbuch der Religions- und Kirchengeschichte der Slowakei im 20. Jahrhundert
  Viac...
 • Medzinárodný doktorandský seminár: Náboženské kultúry v Európe v 19. a 20. Storočí
  Viac...
 • Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert (gemeinsam mit der Ackermann-Gemeinde München; gefördert vom Versöhnungsfonds bei Renovabis; Juli 2004–März 2009)
  Viac...

Dejiny životného prostredia a infraštruktúry

 • Sprístupnenie Karpát. Štrukturálna politika štátu, spory o využívanie a ekologické zmeny horského regiónu v období štátneho sozializmu 1945–1989
  Viac...

Partnerské projekty

 • Doktorandská škola východoeurópskych a juhovýchodoeurópskych štúdií
  Viac... 
 • Medzinárodný doktorandský seminár: Náboženské kultúry v Európe v 19. a 20. storočí
  Viac...

Ďalšie projekty

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 25. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 geschlossen. Am 8. Januar sind wir wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


Newsletter

Gender:
First Name:
Last Name:
Email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München