Zemepisné názvy v českých krajinách

Zemepisné názvy v českých krajinách / Historicko-kritické vydanie abecedne zoradených zemepisných názvov v Čechách, na Morave a v Sliezku)

Online slovník Waltera Sperlinga (Trier)
v spolupráci s Collegiom Carolinom