Príručky a lexikóny

Biografický lexikón k dejinám českých krajín
Viac...

 

Príručka dejín českých krajín
Viac...

 

Religions-/Kirchengeschichte
Viac...

 

Sudetonemecký slovník (Sudetendeutsches Wörterbuch, SdWb)
Viac...

 

Online-Wörterbuch
Viac...

 

Ortslexikon der böhmischen Länder 1910-1965
Viac...

 

Ďalšie príručky
Viac...

 

Handbuch der Sudetendeutschen Kulturgeschichte
Viac...