Tematický portál Balkankriege 1912-1913

Digitálne zdroje a nástroje k ich histórii

Tematický portál Balkánske vojny 1912-1913 na dynamickom a primeranom priestore prezentuje informácie o oboch balkánskych vojnách. Balkánske vojny predstavujú zásadný prelom v dejinách juhovýchodnej Európy: Prvá balkánska vojna ohlásila koniec dvestoročnej osmanskej vlády (odhliadnuc od Vilayet Adrianopel/Edirne) výrazne zmenila politickú mapu v Európe. Druhá balkánska vojna zase odhalila vnútorné rozpory na Balkáne a zdôvodnila jednak nenaplnené územné nároky najmä zo strany Bulharska a jednak obavy z odčlenenia na strane víťazných krajín. Viac...