Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Publikácie absolventov

Editori: Martin Schulze Wessel, Peter Haslinger, Joachim von Puttkamer, Dietmar Neutatz, Stefan Troebst a Jörg Baberowski
Redakcia a kontakt: Arpine Maniero (arpine.maniero[at]collegium-carolinum.de)


V digitálnej edícii Publikácie absolventov sú publikované veľmi dobré magisterské a diplomové práce s tematikou východnej Európy ako pôvodné internetové publikácie. Pre vedecký dorast sa tým vytvára možnosť publikovať svoje záverečné práce v edícii so zárukou kvality a dlhodobého archivovania, resp. lepšej dostupnosti vďaka napojeniu na Bavorský zväz knižníc.

 

Cieľom edície je v prvom rade podpora,  zviditeľnenie absolventských prác. Posudky recenzentov a zodpovedajúce smernice majú byť zárukou základných kritérií kvality a jednotného layoutu bez nutnosti nákladných dodatočných úprav. Edícia pozostáva z dvoch subedícií zahŕňajúcich absolventské práce viacerých nemeckých a českých univerzít.

 

Všetky internetové publikácie sa zverejňujú po zohľadnení podmienok licencií CC.


Edícia Nemecko

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 25. Dezember 2017 bis zum 7. Januar 2018 geschlossen. Am 8. Januar sind wir wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


Newsletter

Gender:
First Name:
Last Name:
Email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München