Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Graduierungsschriften (Publikácie absolventov)

Editori: Martin Schulze Wessel, Peter Haslinger, Joachim von Puttkamer, Dietmar Neutatz, Stefan Troebst a Jörg Baberowski
Redakcia a kontakt: Peter Valena (peter.valena[at]collegium-carolinum.de)


V digitálnej edícii Publikácie absolventov sú publikované veľmi dobré magisterské a diplomové práce s tematikou východnej Európy ako pôvodné internetové publikácie. Pre vedecký dorast sa tým vytvára možnosť publikovať svoje záverečné práce v edícii so zárukou kvality a dlhodobého archivovania, resp. lepšej dostupnosti vďaka napojeniu na Bavorský zväz knižníc.

 

Cieľom edície je v prvom rade podpora,  zviditeľnenie absolventských prác. Posudky recenzentov a zodpovedajúce smernice majú byť zárukou základných kritérií kvality a jednotného layoutu bez nutnosti nákladných dodatočných úprav. Edícia pozostáva z dvoch subedícií zahŕňajúcich absolventské práce viacerých nemeckých a českých univerzít.

 

Všetky internetové publikácie sa zverejňujú po zohľadnení podmienok licencií CC.


Edícia Nemecko

Novinky

no news in this list.

Newsletter

Gender:
First Name:
Last Name:
Email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München