Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Mníchovské stretnutia bohemistov

Collegium Carolinum každoročne organizuje Mníchovské stretnutia bohemistov. Na tejto bohemistickej "informačnej burze" sú srdečne vítaní všetci tí, ktorých spája odborný záujem o česko-moravský, resp. český a nemecko-český / sudetonemecký ako aj slovenský výskum. Stretnutia sú motivované úsilím poskytnúť nemecky hovoriacim bohemistkám a bohemistom príležitosť, aby si urobili predstavu o plánovaných, začínajúcich a prebiehajúcich výskumných zámeroch z oblastí histórie, jazykovedy a literárnej vedy, vied o kultúre, sociológie, ekonomickej a právnej vedy, geografie, teológie a iných vedných disciplín. Bohemistika je tu chápaná v najširšom význame tohto slova ako interdisciplinárny, zväčša historicky zameraný výskum aspektov českých krajín, ich kultúry a obyvateľstva.

 

Cieľom akcie nie je prezentácia výsledkov výskumu, ale diskusia o formulovaní problémov, ďalej štruktúra, metódy a pramene začínajúcich alebo prebiehajúcich projektov. Okrem toho sa debatuje o praktických skúsenostiach a ťažkostiach pri podávaní žiadostí u výskumných inštitúcií, v archívoch a knižniciach v Českej a Slovenskej republike. Stretnutia bohemistov sú otvorené pre všetkých záujemcov z Nemecka i zo zahraničia. Po skončení oficiálneho programu sa dá pokračovať v neformálnych rozhovoroch v niektorej z mníchovských pivární.

 

Abstrakty od roku 1997 Vám na požiadanie radi bezplatne pošleme. Mnohé z nich sa dajú stiahnuť na našej internetovej stránke v súbore PDF. Ďalšie informácie získate od Dr. Roberta Lufta, príp. od iných pracovníčok a pracovníkov ústavu.

Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München