Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Spoločná bavorsko-česká zemská výstava

Stredobodom spoločnej bavorsko-českej krajinskej výstavy bude cisár Karol IV. – tu na jednom zo zobrazení v Zlatej bule.

Od začiatku roku 2014 sa Collegium Carolinum podieľa na veľkom bilaterálnom projekte: Česká republika a Slobodný štát Bavorsko planujú v rokoch 2016/17 zorganizovať spoločnú zemskú výstavu v Prahe a Norimbergu, ktorú majú sprevádzať publikácie a rozličné podujatia.


V popredí bude stáť Karol IV. a jeho doba, tematizovať však treba aj jeho vnímanie v neskorších časoch. Na bavorskej strane zodpovedá za prípravu Dom bavorských dejín, na českej strane Národná galéria v Prahe. Webovú stránku výstavy nájdete tu.


Collegium Carolinum sa od začiatku spoluangažuje na plánovaní výstavy. Napríklad Robert Luft, Ulrike Lunow a Martin Zückert vypracovali predbežnú koncepciu pre ďalšiu činnosť Domu bavorských dejín. Konepciu obohatili aj podnety a myšlienky z okruhu členov Collegia Carolina, ktorí boli v tejto súvislosti s predstihom oslovení.


Okrem toho sa v júni 2015 v Prahe konala konferencia, ktorá sprevádzala prípravy na výstavu a ktorú organizovalo Collegium Carolinum spolu s Historickým ústavom Akadémie vied Českej republiky a Domom Bavorských dejín ako aj ďalšími partnermi. Príspevky z konferencie by v roku 2016 mali byť publikované v podobe zborníka sprevádzajúceho krajinskú výstavu. Tu nájdete program konferencie a call for papers (nemecky / česky).

Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München