Akcia

Aktuálne podujatia
Pokračovať...

 

Vyročné konferencie 
Pokračovať...

Mníchovské stretnutia bohemistov
Pokračovať...

 

Spoločná bavorsko-česká zemská výstava
Pokračovať...

 

Výuka
Pokračovať ...


Archív
Pokračovať...

 

Aktuálne prednášky a konferencie sú uvedené na pravej strane našej webovej stránky.