Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Nemci, Česi a Slováci v 20. storočí. Materiály pre vyučovanie dejepisu

Náhľad do českej školskej učebnice

Nemecko-česká a nemecko-slovenská komisia historikov sa od svojho založenia v roku 1990 usiluje sprostredkovať dejiny týchto troch národov na ich spoločných, ale aj odlišných cestách. Projekt komentovanej edície prameňov k nemecko-česko-slovenským dejinám v 20. storočí má osloviť novú cieľovú skupinu: príslušníci mladej generácie, ktorí vyrastajú v čoraz užšie integrovanej Európe, majú prostredníctvom vyučovania na nemeckých školách spoznať a pochopiť dve partnerské krajiny na východ od svojich hraníc. Podobnosti a protiklady, spoločné záujmy a konflikty v dejinách Nemcov, Čechov a Slovákov majú žiakom ukázať, akým spôsobom sa tieto národy navzájom vnímajú a na akých základoch spočívajú ich medzištátne vzťahy.

Materiály pre vyučovanie dejepisu chcú na rozdiel od svojich predchodkýň a iných učebných materiálov rozvíjať novú, stredoeurópsku perspektívu. Učebnica chce tematizovať jednak rozličný vplyv dôležitých historických udalostí na Nemcov, Čechov a Slovákov ako aj ich často odlišný výklad. Okrem toho sa bude venovať z Nemecka či Čiech vychádzajúcim tendenciám, ktoré boli síce zo začiatku lokálne obmedzené, ale neskôr mali dopad na zvyšok Európy.

Vydavateľské grémium zahŕňa členov Nemecko-českej a nemecko-slovenskej komisie historikov ako aj ďalších vedcov, zaoberajúcich sa históriou, a didaktikov dejepisu. Koordináciou projektu je poverený sekretariát nemeckej sekcie. Zámer je financovaný Nemeckou akademickou výmennou agentúrou (Deutscher Akademischer Austauschdienst) z prostriedkov Ministerstva zahraničia.

 


Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München