Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Nemci, Česi a Slováci v 20. storočí. Materiály pre vyučovanie dejepisu

Náhľad do českej školskej učebnice

Nemecko-česká a nemecko-slovenská komisia historikov sa od svojho založenia v roku 1990 usiluje sprostredkovať dejiny týchto troch národov na ich spoločných, ale aj odlišných cestách. Projekt komentovanej edície prameňov k nemecko-česko-slovenským dejinám v 20. storočí má osloviť novú cieľovú skupinu: príslušníci mladej generácie, ktorí vyrastajú v čoraz užšie integrovanej Európe, majú prostredníctvom vyučovania na nemeckých školách spoznať a pochopiť dve partnerské krajiny na východ od svojich hraníc. Podobnosti a protiklady, spoločné záujmy a konflikty v dejinách Nemcov, Čechov a Slovákov majú žiakom ukázať, akým spôsobom sa tieto národy navzájom vnímajú a na akých základoch spočívajú ich medzištátne vzťahy.

Materiály pre vyučovanie dejepisu chcú na rozdiel od svojich predchodkýň a iných učebných materiálov rozvíjať novú, stredoeurópsku perspektívu. Učebnica chce tematizovať jednak rozličný vplyv dôležitých historických udalostí na Nemcov, Čechov a Slovákov ako aj ich často odlišný výklad. Okrem toho sa bude venovať z Nemecka či Čiech vychádzajúcim tendenciám, ktoré boli síce zo začiatku lokálne obmedzené, ale neskôr mali dopad na zvyšok Európy.

Vydavateľské grémium zahŕňa členov Nemecko-českej a nemecko-slovenskej komisie historikov ako aj ďalších vedcov, zaoberajúcich sa históriou, a didaktikov dejepisu. Koordináciou projektu je poverený sekretariát nemeckej sekcie. Zámer je financovaný Nemeckou akademickou výmennou agentúrou (Deutscher Akademischer Austauschdienst) z prostriedkov Ministerstva zahraničia.

 


Novinky

Vortrag und Workshop

am 15. und am 16.11.2018 in WienViac...


Festveranstaltung zum Abschluss des V. Bandes des Sudetendeutschen Wörterbuchs

und internationale Symposion "LexikoNet 2 mit Netzwerktreffen der Dialektlexikographie" vom 15.-17. 11.2018 in GießenViac...


Nachruf: Am 24. September verstarb Michaela Marek

Das Collegium Carolinum trauert um Michaela Marek, die am 24. September in Leipzig verstorben ist. Mit ihr verlieren wir eine herausragende Wissenschaftlerin und sehr geschätzte Kollegin, die mit dem Collegium Carolinum über...Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München