Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

"Sudetendeutsches Wörterbuch" (Sudetonemecký slovník, SdWb)

Slovník nemeckých dialektov v Čechách, na Morave a v Sliezsku

Sudetendeutsches Wörterbuch (Sudetonemecký slovník, SdWb) je vedecký slovník, ktorý predstavuje rozličné nemecké dialekty geografických oblastí Čechy, Morava a sudetské Sliezsko. Slovník zachováva pôvodné kultúrne dedičstvo nemeckej minulosti v českých krajinách.

Jeho zakladatelia Ernst Schwarz a Erich Gierach zhromaždili v medzivojnovom období na Karlovej univerzite v Prahe zbierku sudetonemeckých nárečí. Ich pokračovateľ Franz J. Beranek oživil roku 1957 na univerzite v Gießene projekt, na ktorom sa od začiatku podieľalo aj mníchovské Collegium Carolinum a ktorý dve desaťročia financovala Deutsche Forschungsgemeinschaft (Nemecká výskumná agentúra, DFG). Dnes projekt financuje Slobodný štát Bavorsko.


Beranek uskutočnil novú zbierku materiálu na základe 100 dotazníkov, ktoré v 50-tych a 60-tych rokoch vyplnilo asi 650 spoľahlivých respondentov, ďalej 20 doplnkových dotazníkov, zvláštnych zoznamov istých profesných skupín a vecných tém na základe vlasteneckej literatúry, vedeckých publikácií a dobrovoľných zásielok. Materiál transkribovali vedeckí spolupracovníci, lematizovali ho (to znamená, že ho prepísali do spisovnej nemčiny, „Hochdeutsch“) a abecedne ho archivovali. Materiálna základňa slovníka dnes zahŕňa abecedný lístkový archív v počte asi 2,7 milióna dokladových lístkov, 182 000 synonymických odkazov a 16 500 pracovných lístkov. Kedykoľvek je možné zapracovať nové údaje, resp. pripraviť doplnkový zväzok.


SdWb sleduje princíp abecedného zoraďovania hesiel metódu lemy, ktorá vychádza z kodifikovaného jazyka. Koncepčne sa zaoberá piatimi dialektickými regiónmi: stredobavorským, severobavorským či hornofalckým, východofranským, sliezskym a hornosaským, vrátane rozličných jazykových ostrovov so zmiešanými dialektami. Okrem toho sa zohľadňujú – pokiaľ sú archivované – všetky sociolekty (napr. reč včelárov, poľovníkov, vojakov atď.) a nemecko-slovanský transfer prevzatých slov.


SdWb, Wörterbuchredaktion (redakcia slovníka) a príslušné giessenské zbierky Sudetendeutsches Mundartarchiv, Volkskundearchiv, Namensarchiv mit dem Sonderbestand Flurnamensammlung Peschel, Karpatendeutsches Mundartarchiv (Sudetonemecký archív dialektov, Národopisný archív, Archív mien spolu so zvláštnym fondom Zbierka pomiestnych mien Peschel, Karpatonemecký archív dialektov) poskytujú okrem jazykových tiež národopisné informácie, takže cieľovou skupinou nemusia byť len jazykovedci, ale aj etnológovia, historici a širšia verejnosť. O práci na SdWb pravidelne informujú Berichte über das Sudetendeutsche Wörterbuch (Správy o Sudetonemeckom slovníku).
Wörterbuch (Slovník) vychádza ročne zväčša v dvoch zošitoch na 80 stranách a je rozvrhnutý na približne 8 zväzkov po 8 až 9 zošitoch. Viac...

Novinky

Aktueller Hinweis zu den Öffnungszeiten der Bibliothek und des Instituts

Die Bibliothek und das Institut sind am 5.3.2019 (Faschingsdienstag) ab 13 Uhr geschlossen.


Neues Heft der Bohmia erschienen

Bohemia und Bohemia onlineViac...


Neue Graduierungsschriften erschienen

In der Digitalen Reihe der Graduierungsschriften publiziert das Collegium Carolinum sehr gute Master-, Magister- und Diplomarbeiten, die sich dem östlichen Europa widmen.Viac...


Call for Papers: Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slowakei, 19.- 21. Jahrhundert

Jahrestagung des Collegium Carolinum in Kooperation mit dem Ústav českých dějin FF UK und dem Historický ústav SAV in Fischbachau/Bayern, 7.-10. November 2019Viac...


Jahresbericht und Neuerwerb Bibliothek

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der Jahresbericht 2018 des Collegium Carolinum erschienen ist. Zudem möchten wir Sie zudem wieder über den Neuerwerb der Wissenschaftlichen Bibliothek informieren. Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München