Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

"Sudetendeutsches Wörterbuch" (Sudetonemecký slovník, SdWb)

Slovník nemeckých dialektov v Čechách, na Morave a v Sliezsku

Sudetendeutsches Wörterbuch (Sudetonemecký slovník, SdWb) je vedecký slovník, ktorý predstavuje rozličné nemecké dialekty geografických oblastí Čechy, Morava a sudetské Sliezsko. Slovník zachováva pôvodné kultúrne dedičstvo nemeckej minulosti v českých krajinách.

Jeho zakladatelia Ernst Schwarz a Erich Gierach zhromaždili v medzivojnovom období na Karlovej univerzite v Prahe zbierku sudetonemeckých nárečí. Ich pokračovateľ Franz J. Beranek oživil roku 1957 na univerzite v Gießene projekt, na ktorom sa od začiatku podieľalo aj mníchovské Collegium Carolinum a ktorý dve desaťročia financovala Deutsche Forschungsgemeinschaft (Nemecká výskumná agentúra, DFG). Dnes projekt financuje Slobodný štát Bavorsko.


Beranek uskutočnil novú zbierku materiálu na základe 100 dotazníkov, ktoré v 50-tych a 60-tych rokoch vyplnilo asi 650 spoľahlivých respondentov, ďalej 20 doplnkových dotazníkov, zvláštnych zoznamov istých profesných skupín a vecných tém na základe vlasteneckej literatúry, vedeckých publikácií a dobrovoľných zásielok. Materiál transkribovali vedeckí spolupracovníci, lematizovali ho (to znamená, že ho prepísali do spisovnej nemčiny, „Hochdeutsch“) a abecedne ho archivovali. Materiálna základňa slovníka dnes zahŕňa abecedný lístkový archív v počte asi 2,7 milióna dokladových lístkov, 182 000 synonymických odkazov a 16 500 pracovných lístkov. Kedykoľvek je možné zapracovať nové údaje, resp. pripraviť doplnkový zväzok.


SdWb sleduje princíp abecedného zoraďovania hesiel metódu lemy, ktorá vychádza z kodifikovaného jazyka. Koncepčne sa zaoberá piatimi dialektickými regiónmi: stredobavorským, severobavorským či hornofalckým, východofranským, sliezskym a hornosaským, vrátane rozličných jazykových ostrovov so zmiešanými dialektami. Okrem toho sa zohľadňujú – pokiaľ sú archivované – všetky sociolekty (napr. reč včelárov, poľovníkov, vojakov atď.) a nemecko-slovanský transfer prevzatých slov.


SdWb, Wörterbuchredaktion (redakcia slovníka) a príslušné giessenské zbierky Sudetendeutsches Mundartarchiv, Volkskundearchiv, Namensarchiv mit dem Sonderbestand Flurnamensammlung Peschel, Karpatendeutsches Mundartarchiv (Sudetonemecký archív dialektov, Národopisný archív, Archív mien spolu so zvláštnym fondom Zbierka pomiestnych mien Peschel, Karpatonemecký archív dialektov) poskytujú okrem jazykových tiež národopisné informácie, takže cieľovou skupinou nemusia byť len jazykovedci, ale aj etnológovia, historici a širšia verejnosť. O práci na SdWb pravidelne informujú Berichte über das Sudetendeutsche Wörterbuch (Správy o Sudetonemeckom slovníku).
Wörterbuch (Slovník) vychádza ročne zväčša v dvoch zošitoch na 80 stranách a je rozvrhnutý na približne 8 zväzkov po 8 až 9 zošitoch. Viac...

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 24.12.2018 bis zum 4.1.2019 geschlossen. Am 7.1. sind wir wieder für Sie da.


Ausschreibung

Gaststipendien des Collegium Carolinum 2019Viac...


Neue CC-Publikation erschienen:

Katharina Aubele: Vertriebene Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. Engagement in Kirchen, Verbänden und Parteien 1945–1970Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München