Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Biografická zbierka Collegia Carolina

Biografická zbierka Collegia Carolina zahŕňa informácie a odkazy na osobnosti, významné pre historický vývin českých krajín resp. (v 20. storočí) Československa. Dokumentujú sa nemecké, české a židovské osobnosti českých krajín, resp. Slovenska ako aj cudzinci, ktorí ovplyvnili vývin tohto priestoru. Rozhodujúci je pri tom geografický vzťah, to znamená, že záznamy sa vedú o osobnostiach, ktoré sa v českých krajinách narodili alebo umreli, ale aj o takých, čo tu strávili podstatnú časť svojho aktívneho života. Týka sa to aj osôb, pôsobiacich na regionálnej a lokálnej úrovni. Spektrum siaha od stredoveku až po súčasnosť, tematicky sú obsiahnuté všetky oblasti verejného života od politiky až po náboženstvo, hospodárstvo, techniku, umenie a vedu.

 

Zvláštny fond predstavuje Sammlung Kuhn (Zbierka Kuhn, vedúce kádre komunistického Československa) a Sammlung Marschner (Zbierka Marschner, nemeckí podnikatelia a technici).

Biografická zbierka tvorí základ Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder (Biografický lexikón dejín českých krajín, BLGBL), ktorý vychádza od roku 1974 (zväzok I, zošit 1) a z ktorého je zatiaľ k dispozícii 34 zošitov v 4 zväzkoch.

 

Zväzok I: A-H — 1979 — Úplný text

Zväzok II: I-M — 1984 — Úplný text

Zväzok III: N-Sch. — 2000 — Úplný text

 

Zväzok IV:
Zošit 1: Scip-Site — 2003
Zošit 2: Sitk-Soko — 2005
Zošit 3: Sokol-Stefani — 2008
Zošit 4: Štefánik-Sterc — 2011
Zošit 5: Štercl-Stoderl — 2015
Zošit 6: Stodola-Stransky, H. — 2016
Zošit 7: Stránský,J.-Štroner — 2018

 

Spracovaných je tak 16 500 krátkych biogramov.

 

Od roku 1974 okrem toho vychádza sedem zväzkov edície Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder (Životopisné náčrty z dejín českých krajín).

Viaceré databázy a biografické pomôcky Biografickej zbierky sa sprístupňujú online. Patria sem:

  • Biographische Datenbank zu Ostmitteleuropa (Biografická databáza východnej strednej Európy, BIODAT-OME). Doteraz boli zaznamenané základné údaje o osobách z Biografického lexikónu dejín českých krajín (zošit 1+2); digitálny register osôb podľa abecedy (vytvára sa): Buchstabe A (písmeno A); Buchstabe Ba-Be (písmeno Ba-Be)
  • online-zoznam Neuere biographische Nachschlagewerke (Novšie biografické príručky, asi 260 titulov od roku 1989)
  • pripravujú sa ďalšie databázy a integrácia do európskeho biografického portálu digitalizačného centra Bayerische Staatsbibliothek (Bavorská štátna knižnica), Neue Deutsche Bibliographie (Nová nemecká bibliografia), Österreichischer Biographischer Lexikon (Rakúsky biografický lexikón) atď.
  • Biogramme der Mitglieder der Historischen Kommission der Sudetenländer im Gründungsjahr 1954. Bearbeitet von K. Erik Franzen und Helena Peřinová mit Nachträgen von Robert Luft (Volltext Biogramme Altrichter - Zatschek)

Biografická zbierka resp. redakcia Biografického lexikónu dejín českých krajín úzko spolupracujú s nasledujúcimi inštitúciami:

Novinky

Neuer Gaststipendiat und „Werkstattgespräch online“

Das Collegium Carolinum freut sich, einen neuen Gaststipendiaten begrüßen zu dürfen: den Kunsthistoriker Dr. Fabian Jonietz vom Kunsthistorischen Institut in Florenz. Viac...


CC digital

Mit diesem etwas ausführlicheren Newsletter möchten wir Sie auf existierende und in der Entwicklung befindliche digitale Angebote des CC hinweisen. Viac...


Öffnung der Wissenschaftlichen Bibliothek

Nach der kompletten Schließung der Wissenschaftlichen Bibliothek wird nun eine eingeschränkte Benutzung wieder möglich: Ab Montag, 11. Mai 2020 steht Ihnen das Bibliotheksteam Mo-Fr täglich von 10:00 bis 14:00 Uhr zur Verfügung. Viac...


Call for Papers

International Workshop: Shaping the 'Socialist Self'? The Role of Psy-Sciences in Communist States of the Eastern Bloc (1948–1989)Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München