Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Biografická zbierka Collegia Carolina

Biografická zbierka Collegia Carolina zahŕňa informácie a odkazy na osobnosti, významné pre historický vývin českých krajín resp. (v 20. storočí) Československa. Dokumentujú sa nemecké, české a židovské osobnosti českých krajín, resp. Slovenska ako aj cudzinci, ktorí ovplyvnili vývin tohto priestoru. Rozhodujúci je pri tom geografický vzťah, to znamená, že záznamy sa vedú o osobnostiach, ktoré sa v českých krajinách narodili alebo umreli, ale aj o takých, čo tu strávili podstatnú časť svojho aktívneho života. Týka sa to aj osôb, pôsobiacich na regionálnej a lokálnej úrovni. Spektrum siaha od stredoveku až po súčasnosť, tematicky sú obsiahnuté všetky oblasti verejného života od politiky až po náboženstvo, hospodárstvo, techniku, umenie a vedu.

 

Zvláštny fond predstavuje Sammlung Kuhn (Zbierka Kuhn, vedúce kádre komunistického Československa) a Sammlung Marschner (Zbierka Marschner, nemeckí podnikatelia a technici).

Biografická zbierka tvorí základ Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder (Biografický lexikón dejín českých krajín, BLGBL), ktorý vychádza od roku 1974 (zväzok I, zošit 1) a z ktorého je zatiaľ k dispozícii 34 zošitov v 4 zväzkoch.

 

Zväzok I: A-H — 1979 — Úplný text

Zväzok II: I-M — 1984 — Úplný text

Zväzok III: N-Sch. — 2000 — Úplný text

 

Zväzok IV:
Zošit 1: Scip-Site — 2003
Zošit 2: Sitk-Soko — 2005
Zošit 3: Sokol-Stefani — 2008
Zošit 4: Štefánik-Sterc — 2011
Zošit 5: Štercl-Stoderl — 2015
Zošit 6: Stodola-Stransky, H. — 2016
Zošit 7: Stránský,J.-Štroner — 2018

 

Spracovaných je tak 16 500 krátkych biogramov.

 

Od roku 1974 okrem toho vychádza sedem zväzkov edície Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder (Životopisné náčrty z dejín českých krajín).

Viaceré databázy a biografické pomôcky Biografickej zbierky sa sprístupňujú online. Patria sem:

  • Biographische Datenbank zu Ostmitteleuropa (Biografická databáza východnej strednej Európy, BIODAT-OME). Doteraz boli zaznamenané základné údaje o osobách z Biografického lexikónu dejín českých krajín (zošit 1+2); digitálny register osôb podľa abecedy (vytvára sa): Buchstabe A (písmeno A); Buchstabe Ba-Be (písmeno Ba-Be)
  • online-zoznam Neuere biographische Nachschlagewerke (Novšie biografické príručky, asi 260 titulov od roku 1989)
  • pripravujú sa ďalšie databázy a integrácia do európskeho biografického portálu digitalizačného centra Bayerische Staatsbibliothek (Bavorská štátna knižnica), Neue Deutsche Bibliographie (Nová nemecká bibliografia), Österreichischer Biographischer Lexikon (Rakúsky biografický lexikón) atď.
  • Biogramme der Mitglieder der Historischen Kommission der Sudetenländer im Gründungsjahr 1954. Bearbeitet von K. Erik Franzen und Helena Peřinová mit Nachträgen von Robert Luft (Volltext Biogramme Altrichter - Zatschek)

Biografická zbierka resp. redakcia Biografického lexikónu dejín českých krajín úzko spolupracujú s nasledujúcimi inštitúciami:

Novinky

Wissenschaftliche Bibliothek

Normalbetrieb ab 1.7. und Teilnahme am IFLA-Voucher-SystemViac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München