Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Vedúci ústavu

Prof. Dr. Martin Schulze Wessel

Profesor dejín východnej Európy na Ludwig-Maximilians-Universität München, LMU 


Odborné zameranie: história
E-Mail: Martin.SchulzeWessel[at]lrz.uni-muenchen.de

Oblasti výskumu

Náboženské dejiny strednej a východnej Európy
Dejiny impérií vo východnej Európe
Sociálne dejiny Ruska v 19. storočí
Dejepisectvo a historické myslenie v Rusku
Dejiny východnej strednej Európy (hlavne české dejiny po roku 1848)
Transnacionálne vzťahy medzi východnou, strednou a západnou Európou

Odborný životopis

 • * 1962
 • štúdium novovekých a východoeurópskych dejín a slavistiky v Mníchove, Moskve a Berlíne
 • v rokoch 1990-1995 vedecký spolupracovník Friedrich-Meinecke-Institut (Ústav Friedricha Meineckeho) na Slobodnej univerzite v Berlíne
 • štipendium Deutscher Akademischer Austauschdienst (Nemecká akademická výmenná agentúra, DAAD) na Ruskej akadémii vied v Moskve (1991)
 • dizertačná práca na tému: Vnímanie Pruska v Rusku od 18. do 20. storočia (Slobodná univerzita v Berlíne, 1994)
 • 1996-2002 vedecký asistent na Historickom ústave Martin-Luther-Universität (Univerzita Martina Luthera) v Halle-Wittenbergu
 • 1997/98 spolupracovník v projekte na Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (Centrum humanitných vied Dejiny a kultúra východnej strednej Európy) v Lipsku
 • habilitácia na tému: Rímsko-katolícky a pravoslávny klérus ako nositeľ náboženských zmien v českých krajinách resp. v (sovietskom) Rusku (Halle, 2001)
 • od roku 2003 profesor dejín východnej Európy na LMU v Mníchove
 • 2009-2011 výskumná profesúra v rámci programu excelentnosti LMU v Mníchove

Funkcie

 • Prvý predseda Collegia Carolina (spoločnosť pre výskum dejín českých krajín)
 • predseda Zväzu nemeckých historikov (Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e. V.)
 • člen poradného zboru Deutsches Historisches Institut (Nemecký historický ústav) vo Varšave, Deutsches Polen-Institut (Nemecko-poľský ústav) v Darmstadte a Zentrum für Zeithistorische Forschung (Centrum pre výskum najnovších dejín) v Postupime
 • hovorca elitného študijného programu Východoeurópske štúdiá (elitná sieť Bavorsko)
 • hovorca medzinárodného doktorandského seminára Náboženské kultúry v Európe v 19. a 20. storočí na LMU a na Karlovej univerzite Praha, financovaného prostredníctvom Deutsche Forschungsgemeinschaft (Nemecká výskumná agentúra, DFG) a Grantovou agenturou České republiky
 • editor časopisov Bohemia a Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (Letopisy dejín východnej Európy)
 • koeditor časopisu Geschichte und Gesellschaft (Dejiny a spoločnosť)
 • člen Nemecko-českej a Nemecko-slovenskej komisie historikov (2006-2012 predseda)
 • člen odborného kolégia Novšie a najnovšie dejiny DFG
 • člen Bavorskej akadémie vied
 • hovorca Doktorandský seminár východoeurópskych a juhovýchodoeurópskych štúdií (LMU Mníchov/Univerzita Regensburg)

Publikácia

O dejinách náboženstva vo východnej strednej a východnej Európe
O dejinách Habsburskej monarchie a Československa
Východná Európa od 18. do 20. storočia
O kultúrnych a sociálnych dejinách Ruska
O transnacionálnych dejinách
O metodika, dejinách výskumu
Publicistické texty

Novinky

Nachruf

Am 11. Juni 2018 verstarb für uns unerwartet unsere Kollegin Gabriele Zeller.Viac...


Neueste Titel der Wissenschaftlichen Bibliothek

Anfang März 2018 wurde der neue Lesesaal der Wissenschaftlichen Bibliothek feierlich eröffnet. Seither steht Besuchern wieder der vollumfängliche Bibliotheksservice zur Verfügung. Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München