Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

PD Dr. Klaas-Hinrich Ehlers

Hannah Maischein

Projektový pracovník 

„Kontaktno-lingvistický výskum jazykovej akulturácie odsunutých v Mecklenbursku" Viac...

 

Odborné zameranie: germanistická jazykoveda
Email: klaas.ehlers(at)fu-berlin.de

Oblasti výskumu

(Historická) sociolingvistika, (historická) pragmatika
Dialektológia
Dejiny jazykovedy a príbuzných odborov
Nemecko-české kultúrne kontakty
Výskum migrácie a integrácie

Odborný životopis

 • nar. 1959
 • štúdium filozofie a germanistiky na Slobodnej univerzite (Freie Universität) v Berlíne
 • 1990: doktorát na Slobodnej univerzite (Freie Universität) v Berlíne; téma dizertácie: "Dynamický systém. Vývin pojmu a metaforiky systému u Jurija N. Tynjanova"
 • 1990–1992: lektor Nemeckej akademickej výmennej agentúry (Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) na Katedre germanistiky Karlovej univerzity v Prahe
 • 1992–1997: vedecký pracovník na Ústave germanistiky Slobodnej univerzity (Freie Universität) v Berlíne
 • 1998–2003: vedecký pracovník na Fakulte kultúrnych vied Európskej univerzity (Europa-Universität) vo Frankfurte nad Odrou
 • 2003–2008: vedecký pracovník v rámci výskumnej skupiny Nemeckej výskumnej nadácie (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) "Dejiny Nemeckej výskumnej nadácie 1920-1970" na Univerzite Siegen
 • 2004: habilitácia v odbore germanistická lingvistika Európskej univerzity (Europa-Universität) vo Frankfurte nad Odrou. Téma habilitácie: "Štrukturalizmus v nemeckej jazykovede. Recepcia Pražskej školy v rokoch 1926 až 1945"
 • v letnom semestri 2004 zastupovanie na Katedre jazykovedy I: deskriptívna lingvistika a interlingválna sociolingvistika na Európskej univerzite (Europa-Universität) vo Frankfurte nad Odrou
 • 2008–2012: vedecký pracovník v rámci projektu Nemeckej výskumnej nadácie (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) "Jazyková variácia v severnom Nemecku", Fakulta kultúrnych vied Európskej univerzity (Europa-Universität) vo Frankfurte nad Odrou
 • 2013: nová habilitácia v odbore filozofia a humanitné vedy na Slobodnej univerzite v Berlíne, Ústav pre nemeckú a holandskú filológiu
 • od roku 2013: vedecký pracovník Collegia Carolina v projekte Nemeckej výskumnej nadácie (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) "Kontaktno-lingvistický výskum jazykovej akulturácie odsunutých v Mecklenbursku"

Členstvá/funkcie

od roku 2012 člen Herderovej výskumnej rady (Herder-Forschungsrat)

Publikácie

Pokračovať...

Novinky

Buchpräsentationen in sieben Städten

Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen LändernViac...


Ausschreibung

Gaststipendien des Collegium Carolinum 2020Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München