Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Dr. Jana Osterkamp

koordinátorka Skupiny vedeckého dorastu Emmy Noetherovej („Emmy Noether-Nachwuchsgruppe")

"Riadenie rozmanitosti. Predstavy o federalizme v Habsburskej monarchii a v nástupníckych štátoch". Viac...

Odborné zameranie: história

E-Mail: jana.osterkamp[at]collegium-carolinum.de

Oblasti výskumu

Politické, sociálne a imperiálne dejiny Habsburskej monarchie v dlhom 19. storočí
Dejiny federalizmu vo východnej a strednej východnej Európe
Dejiny ústavy a práva ako aj najnovšie dejiny Československa resp. Česka
Náboženské dejiny

Odborný životopis

 • * 1977
 • 19972003 štúdium práva so zameraním na dejiny a filozofiu práva na Humboldt-Universität (Humboldtova univerzita) v Berlíne a v Prahe
 • 2004-2007 doktorandka na Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Ústav Maxa Plancka pre dejiny európskeho práva) vo Frankfurte nad Mohanom
 • štúdijné pobyty v Prahe, Brne a Heidelbergu
 • od septembra 2007 vedecká pracovníčka a knižničná referentka Collegia Carolina (momentálne na dovolenke)
 • 2008 Werner-Pünder-Preis (Cena Wernera Pündera) za dizertačnú prácu na Univerzite J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom
 • výuka na Univerzite Ludwiga Maximiliána v Mníchove a na Viedenskej univerzite
 • od roku 2009 výuka v rámci medzinárodného doktorandského seminára Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts (Náboženské kultúry v Európe v 19. a 20. storočí) na Ludwig-Maximilians-Universität (Univerzita Ludwiga Maximiliana) v Mníchove a na Karlovej univerzite v Prahe
 • 2009/2010 členka SIAS Summer Institute on "Comparative Perspectives on Federalism and Separation of Powers" na Wissenschaftskolleg (Vedecké kolégium) v Berlíne, projekt "Loyalty Structures in the Federal State"
 • externá výuka na Ludwig-Maximilians-Universität (Univerzita Ludwiga Maximiliana) v Mníchove
 • 2010–2012 členka výskumného projektu Politické a kultúrne lojality (Politische und kulturelle Loyalitäten) v Centre pokročilých štúdií (Center for Advanced Studies, CAS) na Univerzite Ludwiga Maximilána (Ludwig-Maximillian-Universität, LMU) v Mníchove
 • 2011 rodičovská dovolenka
 • od 05/2012 koordinátorka Skupiny vedeckého dorastu Emmy Noetherovej (Nemecká výskumná nadácia, DFG) Organizovanie rozmanitosti. Federalistické predstavy v Habsburskej monarchii a v jej nástupníckych štátoch; vlastný dizertačný projekt: Sociálne dejiny federalizmu. Predstavy o federatívnom usporiadaní v Habsburskej monarchii („Eine Gesellschaftsgeschichte des Föderalismus. Föderale Ordnungsvorstellungen in der Habsburgermonarchie“)
 • 09/2013–03/2014 rodičovská dovolenka
 • 2014 štipendium Feodora Lynena Nadácie Alexandra von Humboldta, Viedeň

Členstvo/funkcie

 • od roku 2012 členka-korešpondentka Ústavu Hansa Kelsena (Hans Kelsen-Institut) vo Viedni
 • od roku 2012 členka Young Center v rámci Centra pokročilých štúdií (Center for Advanced Studies, (CASY) ) na Univerzite Ludwiga Maximilána (Ludwig-Maximillian-Universität, LMU) v Mníchove
 • 2012–2014 členka vedenia doktorandského kolégia Východoeurópske a juhovýchodoeurópske štúdiá (Ost- und Südosteuropastudien) na Univerzite Ludwiga Maximilána (Ludwig-Maximillian-Universität, LMU) v Mníchove a na Univerzite v Regensburgu

Publikácie

Vybrané publikácie

Novinky

Das Collegium Carolinum und die Wissenschaftliche Bibliothek

bleiben vom 24.12.2018 bis zum 4.1.2019 geschlossen. Am 7.1. sind wir wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!


Neue CC-Publikation erschienen:

Katharina Aubele: Vertriebene Frauen in der Bundesrepublik Deutschland. Engagement in Kirchen, Verbänden und Parteien 1945–1970Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München