Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Dr. Jana Osterkamp

koordinátorka Skupiny vedeckého dorastu Emmy Noetherovej („Emmy Noether-Nachwuchsgruppe")

"Riadenie rozmanitosti. Predstavy o federalizme v Habsburskej monarchii a v nástupníckych štátoch". Viac...

Odborné zameranie: história

E-Mail: jana.osterkamp[at]collegium-carolinum.de

Oblasti výskumu

Politické, sociálne a imperiálne dejiny Habsburskej monarchie v dlhom 19. storočí
Dejiny federalizmu vo východnej a strednej východnej Európe
Dejiny ústavy a práva ako aj najnovšie dejiny Československa resp. Česka
Náboženské dejiny

Odborný životopis

 • * 1977
 • 19972003 štúdium práva so zameraním na dejiny a filozofiu práva na Humboldt-Universität (Humboldtova univerzita) v Berlíne a v Prahe
 • 2004-2007 doktorandka na Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte (Ústav Maxa Plancka pre dejiny európskeho práva) vo Frankfurte nad Mohanom
 • štúdijné pobyty v Prahe, Brne a Heidelbergu
 • od septembra 2007 vedecká pracovníčka a knižničná referentka Collegia Carolina (momentálne na dovolenke)
 • 2008 Werner-Pünder-Preis (Cena Wernera Pündera) za dizertačnú prácu na Univerzite J. W. Goetheho vo Frankfurte nad Mohanom
 • výuka na Univerzite Ludwiga Maximiliána v Mníchove a na Viedenskej univerzite
 • od roku 2009 výuka v rámci medzinárodného doktorandského seminára Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts (Náboženské kultúry v Európe v 19. a 20. storočí) na Ludwig-Maximilians-Universität (Univerzita Ludwiga Maximiliana) v Mníchove a na Karlovej univerzite v Prahe
 • 2009/2010 členka SIAS Summer Institute on "Comparative Perspectives on Federalism and Separation of Powers" na Wissenschaftskolleg (Vedecké kolégium) v Berlíne, projekt "Loyalty Structures in the Federal State"
 • externá výuka na Ludwig-Maximilians-Universität (Univerzita Ludwiga Maximiliana) v Mníchove
 • 2010–2012 členka výskumného projektu Politické a kultúrne lojality (Politische und kulturelle Loyalitäten) v Centre pokročilých štúdií (Center for Advanced Studies, CAS) na Univerzite Ludwiga Maximilána (Ludwig-Maximillian-Universität, LMU) v Mníchove
 • 2011 rodičovská dovolenka
 • od 05/2012 koordinátorka Skupiny vedeckého dorastu Emmy Noetherovej (Nemecká výskumná nadácia, DFG) Organizovanie rozmanitosti. Federalistické predstavy v Habsburskej monarchii a v jej nástupníckych štátoch; vlastný dizertačný projekt: Sociálne dejiny federalizmu. Predstavy o federatívnom usporiadaní v Habsburskej monarchii („Eine Gesellschaftsgeschichte des Föderalismus. Föderale Ordnungsvorstellungen in der Habsburgermonarchie“)
 • 09/2013–03/2014 rodičovská dovolenka
 • 2014 štipendium Feodora Lynena Nadácie Alexandra von Humboldta, Viedeň

Členstvo/funkcie

 • od roku 2012 členka-korešpondentka Ústavu Hansa Kelsena (Hans Kelsen-Institut) vo Viedni
 • od roku 2012 členka Young Center v rámci Centra pokročilých štúdií (Center for Advanced Studies, (CASY) ) na Univerzite Ludwiga Maximilána (Ludwig-Maximillian-Universität, LMU) v Mníchove
 • 2012–2014 členka vedenia doktorandského kolégia Východoeurópske a juhovýchodoeurópske štúdiá (Ost- und Südosteuropastudien) na Univerzite Ludwiga Maximilána (Ludwig-Maximillian-Universität, LMU) v Mníchove a na Univerzite v Regensburgu

Publikácie

Vybrané publikácie

An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München