Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Björn Lemke

Pracovník v rámci výskumného projektu

v rámci Skupiny vedeckého dorastu Emmy Noetherovej (Emmy Noether-Nachwuchsgruppe) spoluriešiteľ projektu "Organizovanie rozmanitosti. Federalistické predstavy v Habsburskej monarchii a v jej nástupníckych štátoch" Viac...

Odborné zameranie: história
E-Mail: bjoern.lemke[at]collegium-carolinum.de

Oblasti výskumu

Dejiny Habsburskej monarchie v období dualizmu
Hospodárske a sociálne dejiny
Politická ekonómia
Výskum inštitúcií

Odborný životopis

  • nar. 1982
  • štúdium novovekých a moderných dejín, politológie a národohospodárstva na Slobodnej univerzite (Freie Universität) v Berlíne (2002-2012)
  • počas štúdia spolupracovník výskumnej skupiny Poznanie, výrobné systémy a práca (Wissen, Produktionssysteme und Arbeit) vo Vedeckom centre pre sociálny výskum v Berlíne (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB) (2002-2011)
  • počas štúdia a neskôr samostatný vedecký pracovník v rámci výskumnej skupiny Globalizácia, práca a výrobné systémy (Globalisierung, Arbeit und Produktionssysteme) vo Vedeckom centre pre sociálny výskum v Berlíne (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB) (2011-2012)
  • od augusta 2012 spolupracovník Collegia Carolina v rámci projektu Organizovanie rozmanitosti. Federalistické predstavy v Habsburskej monarchii a v jej nástupníckych štátoch; vlastný dizertačný projekt: Vytváranie ekonomického poriadku a predstavy o hospodárskopolitickom usporiadaní Rakúsko-Uhorska v rokoch 1897–1910 („Ökonomische Ordnungsleistungen und wirtschaftspolitische Ordnungsvorstellungen in Österreich-Ungarn 1897–1910“)

Publikácie

Pokračovať...

 

Novinky

Buchpräsentationen in sieben Städten

Zwischen Prag und Nikolsburg. Jüdisches Leben in den böhmischen LändernViac...


Ausschreibung

Gaststipendien des Collegium Carolinum 2020Viac...


An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München