Vedeckí Pracovníci (Výskumné projekty)


Anna Bischof,
Príručka náboženských a cirkevných dejín Slovenska v 20. storočí
Viac...
zur E-Mail

Marion Dotter,
Cisárov písací stôl: miesto politických rozhodnutí habsburskej monarchie? František Jozef I. a jeho kabinetná kancelária
Viac...
zur E-Mail

Dr. K. Erik Franzen,
Nemecko-česká učebnic
Viac...

zur E-Mail

Dr. Jana Osterkamp,
Riadenie rozmanitosti. Predstavy o federalizme v Habsburskej monarchii a v nástupníckych štátoch
Viac...

zur E-Mail

Peter Valena,
OstData

zur E-Mail

Prof. Dr. Volker Zimmermann,
Kriminalita druhých. Etnické kriminalizovanie v provinciách Východného Pruska a v českých krajinách (1871-1914)
Viac...

zur E-Mail