Dr. Stephanie Weiss

Publikácie

čiastočný úväzok

výskumné zameranie: politológia
E-Mail: stephanie.weiss[at]collegium-carolinum.de

 

Oblasti výskumu

regionalizácia v Českej republike
české politické strany po roku 1989
občianska spoločnosť vo východnej strednej Európe

 

Odborný životopis

  • * 1971
  • štúdium politológie a germanistiky na Univerzite Ruprechta Karla v Heidelbergu a na University of Manchester
  • jazyková lektorka na Arcibiskupskom gymnáziu v Kroměříži
  • doktorát v odbore politológie na Univerzite v Erlangen-Norimbergu (téma dizertácie: „Regionálne zlomy unitárneho štátu. (Občiansko)spoločenské dôsledky politickej regionalizácie v Českej republike“)
  • od roku 2000 vedecká spolupracovníčka Collegia Carolina (lektorát a knižná produkcia)

 

Publikácia

Vybrané publikácie