Collegium Carolinum e. V.   Hochstr. 8, 81669 München   Tel.: +49 / (0)89 / 55 26 06 – 0   E-Mail: post.cc@collegium-carolinum.de
DeutschČeštinaSlovenčinaEnglish

Dr. Robert Luft

Senior Researcher, vedúci Biografickej zbierky

Odborné zameranie: história
E-Mail: robert.luft[at]collegium-carolinum.de

 

Oblasti výskumu

Politické dejiny Habsburskej monarchie a Československa, najmä dejiny českých a nemeckých politických strán a parlamentarizmu, občianska spoločnosť vo východnej strednej Európe
Socálne a hospodárske dejiny strednej Európy od raného novoveku do 20. storočia
Interetnické vzťahy v hraničných oblastiach Európy
Dejiny vzdelanosti v českých krajinách a v Československu v 19. a 20. storočí
Židovské dejiny strednej a východnej strednej Európy od novoveku

 

Odborný životopis

  • * 1956
  • štúdium histórie, východoeurópskych dejín, matematiky a ekonómie na univerzitách v Mainzi a vo Viedni
  • študijné pobyty v Berlíne, Prahe, Brne a vo Viedni
  • od apríla 1990 vedecký pracovník Collegia Carolina
  • 1991-2006 konateľ Collegia Carolina
  • od roku 1996 externá výuka na Universität Regensburg (Univerzita Regensburg), na Universität Passau (Univerzita Passau) a na Ludwig-Maximilians-Universität München (Univerzita Ludwiga Maximiliana v Mníchove)
  • od roku 1997 organizátor Münchner Bohemisten-Treffen (Mníchovské stretnutia bohemistov)

 

Ocenenia

  • v roku 2005 druhé ocenenenie Mitteleuropa- und Anton-Gindely-Preis (Cena strednej Európy a Antona Gindelya) na Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (Ústav pre Poddunajsko a strednú Európu) a rakúskym Spolkovým ministerstvom pre vzdelanie, vedu a kultúru v rámci výskumného projektu Sociálne štruktúry v Čechách
  • 2013 vyznamenanie za vedecký prínos cenou Margaretha Lupac-Stiftung rakúského parlamentu za svoju knihu „Parlamentarische Führungsgruppen und politische Strukturen in der tschechischen Gesellschaft. Tschechische Abgeordnete und Parteien des österreichischen Reichsrats 1907–1914“ (VCC 102)
  • v roku 2014 obdržal Palackého medailu za zásluhy o historiografiu udeľovanú Akadémiou vied Českej republiky v Prahe

 

Členstvo/funkcie

 

Publikácia

Vybrané publikácie


Novinky

Vortrag und Workshop

am 15. und am 16.11.2018 in WienViac...


Festveranstaltung zum Abschluss des V. Bandes des Sudetendeutschen Wörterbuchs

und internationale Symposion "LexikoNet 2 mit Netzwerktreffen der Dialektlexikographie" vom 15.-17. 11.2018 in GießenViac...


Nachruf: Am 24. September verstarb Michaela Marek

Das Collegium Carolinum trauert um Michaela Marek, die am 24. September in Leipzig verstorben ist. Mit ihr verlieren wir eine herausragende Wissenschaftlerin und sehr geschätzte Kollegin, die mit dem Collegium Carolinum über...Viac...


Newsletter

oslovenie:
priezvisko:
meno:
email:
 
An-Institut der

Mitglied im
Kompetenzverbund Historische Wissenschaften München